Çin Evrak Tasdik İşlemleri

Çin Evrak Tasdik İşlemleri

Çin Evrak Tasdik İşlemleri bilgilendirme sayfamıza hoş geldiniz.

Uluslararası seyahat ve yerleşim söz konusu olduğunda her iki ülke için de onaylanması ya da tasdik edilmesi gereken alternatif evraklar söz konusu olabilmektedir. Süreç ziyaret edilecek ya da ikamet edilecek ülke nezdinde değişkenlik gösterebilir. Çin vize işlemlerine dair diğer sorularınız için ilgili sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Evrak tasdik işlemi nedir?

Bir evrakın tasdik işlemi, evrakın üstündeki imzanın gerçek olduğunu ve evrakı imzalayan kişinin görevini teyit etmek için resmi bir belgeye resmiyet kazandırmak ve evrakın yasal olduğunu kanıtlamak amacıyla başka bir ülkede de geçerliliğini sağlamak için yapılan bir resmi işlemdir. Her ülkenin tasdik işlemi ile ilgili farklı uygulamaları bulunabilmektedir. Konsoloslukların evrak tasdik işlem prosedürleri, harç ücretleri hakkında bilgi almak için Vize Merkezi danışmanlarımızı arayabilirsiniz.

Çin Evrak Tasdik İşlemleri

Çin Konsolosluğu, Çin Halk Cumhuriyeti sınırlarında kullanılmak üzere Çin'e gönderilmesi gereken ve konsolosluğun yönetimindeki bölgelerden alınan her çeşit resmi belge onaylarını kabul etmektedir.

Çin Başkonsolosluğu’nun sorumlu olduğu bölgelerdeki Çin Vatandaşı veya Çin asıllı yabancıların Çin’e gönderilen hukuki evraklarının örneğin; beyanname, kimlik belgesi, diploma, marka belgesi, vekaletname, gayrimenkul mirası, tapu belgesi gibi evrakları tasdik ettirebilirler.

İstanbul’daki noter veya ilgili makamlar tarafından tasdikinin ardından yine İstanbul Valiliği’nde tasdik edilmeli, yine Başkonsolosluk tarafından tasdik işlemi onaylatılmalıdır. Evrakın dili İngilizce veya Çince olmalıdır.

Çin evrak tasdik işlemi onay aşamaları:

• Onaylanması istenen evrak, yeminli tercüman tarafından Çince ya da İngilizce olarak tercüme edilmelidir. Ardından tercüme ettirilen evrak noter tarafından onaylatılır.

• Evrak İstanbul Valiliği tarafından da onaylatılır.

• Evrak, Türkiye’nin diğer bölgelerinde onaylatılmışsa tekrar İstanbul Valiliği’nde de onaylatılması gerekmektedir.

• Onaylanması gerekli olan evrakların birer yedek fotokopileri alınmalıdır. Çin Konsolosluğu'na evrak tasdik işlem başvuruları:  Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 10:00-12:00 arası kabul edilmektedir.

Çin evrak onayı işlemleri iki grupta toplanmaktadır.

 • Şahsi Evraklar: Kişiye ait resmi evraklar (nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, kimlik, pasaport, diploma, şahsi banka dökümü, tapu, muvafakatname, taahhütname, öğrenci belgesi, doğum belgesi)
 • Ticari Evraklar: Bir kuruma ait ya da bir işle ilgili resmi ve ticari evraklar (vergi levhası, faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, şirketin banka hesap dökümleri, referans mektubu, atama mektubu, mahkemeye sunulacak ekspertiz raporu)

Şahsi Evraklar için Başvuru

Şahsi Evrak sahibi T.C. nüfus cüzdanı Türk vatandaşı şahsen Çin Konsolosluğuna başvuru yapabilir veya noterden vekaletname aslı çıkartarak üçüncü bir kişiye, yetkili acenteye yetki verebilir.

Kişinin onay başvuru formunu internet üzerinden doldurması gerekmektedir. T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi veya vekaletnamenin aslı, onaylanacak evrakların asılları ve fotokopileriyle beraber başvuru yapılabilir. Şahsi Evrak tasdik süresi 7 işgünüdür.

Ticari Evraklar için Başvuru

Ticari Evrak sahibi, T.C. nüfus cüzdanı ile beraber şahsen konsolosluğa başvuru yapabilir veya başvuru sahibi kendisine ait şirketin imza sirküleri örneği ile üçüncü kişileri, yetkili acenteleri görevlendirebilir.

Çin Evrak Tasdik İşlemleri Başvuru Prosedürü

Evrak tasdik işlemi başvurusu yapılmadan önce evrakların Türkiye'deki yerel noterlik tarafından onaylanması gerekmektedir.

Noter tarafından onaylanan evraklar İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne gönderilip tasdik ettirilmelidir.

Noter ve tasdik işlemleri tamamlandıktan sonra Çin Başkonsolosluğu'na tasdik başvurusu yapılabilmektedir.

Noter İşlemi

Çin Başkonsolosluğu’nun sorumlu olduğu bölgelerdeki Çin Vatandaşı veya Çin asıllı yabancıların Çin’de gerçekleşen eylem veya olaylara ait örneğin; evlilik, diploma, doğum, ölüm, cezai yaptırıma tabi olmamış bunun gibi olaylara ilişkin evrak tasdik işlemleri yapamamaktadır. Bu kişilerin Çin’e dönerek veya vekalet vererek noter işlemi yaptırması gerekmektedir. Ardından evrakın Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi veya Yerel Dışişleri Bürosu yetkilileri tarafından tasdik edilmesiyle ve son olarak T.C. Çin Büyükelçiliği ya da Konsolosluklar tarafından tasdik işleminin yapılması gerekmektedir. Başkonsolosluğun yetki alanı olduğu bölgelerdeki Çin Vatandaşlarının vekaletname, yetki yazısı ve kişi sağ belgesi gibi evrak işlemleri için şahsen Başkonsolosluğa gitmesi gerekmektedir.

Çin Evrak Tasdik İşlemi Süresi

Evrak tasdik işleminin onaylanma süresi 7 iş günüdür. Onay başvuru formunun internet üzerinden doldurulması gerekmektedir. T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi, yetki belgesinin aslı, imza sirkülerinin fotokopisi, onaylanacak evrakların orijinalleri ve fotokopileri ile başvuru yapılabilir.  Ticari evrak tasdik süresi de 7 iş günü sürmektedir.

Çin Evrak Tasdik İşlemleri için Gerekli Evraklar

 • Başvuru sahibinin pasaportu, kimlik ve ikamet kartı fotokopileri.
 • Vekil tayin edilen kişi başvuru sahibi yerine evrak tasdik başvurusu yaparsa, vekil tayin edilen kişi ve başvuru sahibinin geçerli kimliğinin fotokopileri beyan edilmelidir.
 • Şirket evrak tasdik işlemi için şirketin resmi temsilcisinin pasaport fotokopisi ve resmi temsilci kimliğini ispatlayan şirket evrakları da beyan edilmelidir.
 • Eksiksiz, tam ve doğru olan başvuru formunun doldurulması gereklidir.
 • Tasdik edilecek evrakların asılları ve fotokopileri gereklidir.
 • Konsolosluk tasdik bölümü tarafından gerekli olduğu düşünülen diğer belgeler istenebilir.

Çin Evrak Tasdik İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru sahibinin ilgili evrakları Türkiye Dışişleri Bakanlığı veya konsolosluk evrak tasdik işlemine yetkili olan kurumlar tarafından tasdik edilir.

 • Evraklar yasal ve gerçek olup, Çin'in ulusal çıkarlarına zarar verebilecek hiçbir içerik içermemelidir.
 • Tasdik yapılacak evrakın iki sayfadan (iki sayfa dahil) fazla olması halinde, mühür mumu ile mühürleme, sayfaların köşelerinin birleşim yerlerine mühür basma veya kabartmalı mühür türünde değiştirilmesi kolay olmayan yöntemler uygulanarak birleştirilmelidir.
 • Çin'de ilgili makamların düzenlemelerine göre, Çin'de evlilik kaydı için kullanılmak üzere olan bekarlık belgesinin alındığı tarihten itibaren 6 ay geçerliliği vardır, eğer 6 ayı geçmiş ise başvuru sahibinin evrakı yenilemesi gerekmektedir.
 • Çin'e evlat edinmek için gidenlerin evlilik, sağlık ve adli sicil durumlarını gösteren noter belgelerinin yapıldığı günden itibaren 6 ay geçmiş ise belgeler kabul edilmeyecektir.
 • Konsolosluğa dışarıdan getirilen evraklar konsolosluk çalışanları tarafından kontrol edilir. Eğer bir sorun olduğu fark edilirse örneğin, yerel noter veya tasdik prosedürlerinde eksiklik olması, standart şekilde olmaması, yasal olmayan içerik bulunması, evrakta değişiklik yapılmış olması veya açılıp değiştirilmiş olması gibi durumlarda, tasdik başvurusu kabul edilmemektedir.
 • Konsolosluk görevlileri başvuru sahibinden tasdik işlemleri ile ilgili başka belgeler de isteyebilirler.
 • Konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evrakların içeriğinde bir değiştirme veya yer değişikliği varsa evrak geçersiz sayılır.
 • Büyükelçilik veya konsolosluk tarafından tasdik edilmiş evraklar düzeltilmemeli veya değiştirilmemelidir. Başvuru sahibinin değişiklik veya düzeltme yapmasından kaynaklanan sorunlardan ve hukuki yükümlülüklerden başvuru sahibi sorumludur.

Hong Kong ve Macao ile ilgili noter ve tasdik işlemleri

Hong Kong ve Macao özel idari bölgesi pasaportuna sahip veya Hong Kong-Macao süresiz nüfus cüzdanına sahip olan Çin Vatandaşları, yetkilendirme, vekaletname veya Hong Kong-Macao avukatlarının hazırlamış olduğu evraklar üzerinde imzalı tasdik işlemleri için Başkonsolosluğa gelerek işlem yapabilmektedirler.

Çin Vatandaşlığından çıkmış veya uyruk değişikliği yaptırmış kişilerin ilk önce yerel noter veya ilgili makamlardan noter işlemi yaparak daha sonra İstanbul’daki kurumlarına tasdik yaptırması, son olarak da Başkonsolosluğa tasdik işlemi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Başkonsolosluğa noter veya evrak tasdik işlemleri için başvuruda bulunan kişilerin, kimlik belgesi, pasaport, ilgili evrakların fotokopilerini temin etmeleri gerekmektedir.

Çin Başkonsolosluğu evrakların tercüme işini üstlenmemektedir. Tercüme edilmesi gereken evraklar mevcutsa yerel mahkemelerin tanıdığı tercüme bürolarından tercüme hizmeti alınabilmektedir.

Posta aracılığıyla yapılan başvuru işlemleri kabul edilmemektedir. Noter işlemleri için kişi kendisi başvuruda bulunmalıdır. Tasdik işlemleri vekaletlendirme yöntemi ile yaptırabilir.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu vize işlemleri için görev alanına giren şehirler: İstanbul, Bursa, İzmir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Yalova. Bu bölgelerde yaşayan ve çalışan kişiler konsoloslukta her tür vize ve tasdik işlemi yaptırabilirler. Bu bölgeler dışında yaşayan ve çalışan kişiler için vize müracaatları ve diğer işlemler için Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Çin Evrak tasdik işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve tasdik işlem ücretlerini öğrenmek için Vize Merkezi temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz. Çin evrak tasdik işlemleri için gerekli belgeleri tarafımıza ulaştırmanız halinde evrak tasdik işlemlerinizi sizin adınıza tamamlayabilmekteyiz.

Çin Vizesi Evrak listesi için tıklayınız

Çin ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

Çin için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp