Cezayir Vatandaşlığı

Cezayir Vatandaşlığı

Cezayir Vatandaşlığı hakkında detaylı bilgileri bulabileceğiniz sayfamıza hoş geldiniz.

Sitemizde yer alan metinlerin bilgilendirme amaçlı olduğunu belirtmek isteriz. Cezayir vatandaşlığı, Cezayir vizesi ve Cezayir ile ilgili diğer konularda bilgi almak, konsolosluk tarafından yetkilendirilmiş kurum olarak adınıza işlem ve takip yapmamız için Cezayir uzman vize danışmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Cezayir vatandaşlığı son yıllarda birçok insan için cazibe konusu halini almış bulunmaktadır. Afrika kıtasının kuzeyinde bulunan, Avrupa ve Afrika arasında ticari ve kültürel anlamda köprü görevini gören Cezayir, birçok insanın farklı iş ve yaşam imkanları bulabildiği bir ülke konumuna gelmiş bulunmaktadır.

Cezayir' de yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Cezayir vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır
Cezayir Vatandaşlığı hakkında kapsamlı bilgi için web sayfamızı dikkatli bir şekilde incelemenizi öneriyoruz.Her ülkenin vatandaşlık kanunları gereği vatandaşlık verme standartları değişiklik gösterebilmektedir.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin vatandaşlığını almak isteyenler için de birkaç farklı biçimde vatandaşlık alma olanağı bulunmaktadır. Bu konuda farklılık gösteren durumlar vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin sosyal ve maddi konumlarına göre değişebilmektedir. Aynı zamanda kişinin talebi, daha önce Cezayir’de bulunup bulunmadığı bilgisi de önemli detaylar arasındadır.

Kişinin Cezayir’de geçirdiği süre kadar ülkede yapmış olduğu iş de aynı şekilde vatandaşlık alma noktasında belirleyici olacaktır. Ülkenin bu konudaki kanunları tarihi olaylara ve ülkenin etnik kimliği doğrultusunda şekillenmiş bulunmaktadır. Günümüz standart ve şartlarına göre de biçim almış kanunların aynı zamanda uluslararası sözleşme ve antlaşmalar ile de sınırlarını belirlemiştir.  

Cezayir Vatandaşlığı konusunda farklılaşan kanunlar ve getirdiği yaptırımlar hakkında uzmanlardan bilgi almak ve bu doğrultuda hareket etmek, vatandaşlık başvurusunda bulunacak olan kişinin yararına olacaktır.

1962 yılında Fransa’dan bağımsızlığını kazanan Cezayir, bir yıl sonra ilk vatandaşlık kanununu çıkardı. Buna göre Cezayir vatandaşı olmak için ilk şart Müslüman olmaktır. Bu kişilerin ayrıca babası ve onun babasının da bu şarta uyması gerekiyordu. 1970 yılında değiştirilen vatandaşlık kanunu ile bu zorunluluk kaldırılarak anne ve babanın Cezayir vatandaşı olması şartıyla kişilere bu hak tanınmaya başlandı. Yeni vatandaşlık kanunun bazı hakları kadınlara tanınmadı. Örneğin yabancı uyruklu erkeklerle evli olan kadınlar ülkenin vatandaşlığına geçemiyordu.

2005 yılında yapılan revizyon ile artık kadın ve erkeğe tanınan eşitlenmiş oldu. Artık anne veya babası Cezayir vatandaşı olan herkesin vatandaşlığa başvurma hakkı bulunuyor. Aynı şekilde Cezayir vatandaşı ile evlenenler de bu hakka sahip oluyor. Bu kural Vatandaşlık Kanunu reformu öncesinde yabancı bir baba ve Cezayirli anneden doğan çocuklar için de geçerli olmaktadır.

Cezayir Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Cezayir vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Cezayir vatandaşlığına geçilmesi halinde Cezayir’ de seçme seçilme hakkından, Cezayir vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve haklardan yararlanmasını getirecektir.

Kişinin ülke vatandaşı olması hak ve yükümlülüklerle birlikte memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır. Cezayir vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Farklı amaçlarla Cezayir vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını bilerek hareket etmesi kendi yararına olacaktır.

Cezayir vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Cezayir’ de belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Cezayir vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Cezayir vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Cezayir Vatandaşlığı’ na geçmek, kişinin sosyal ve maddi konumuyla da ilişkili olarak değerlendirilecektir. Kişinin eğitim düzeyinden, ülkede yapacak olduğu işin ne olacağına kadar geniş kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulacağının bilinmesi gerekmektedir.

Dil, hak ve yükümlülük ile kanunların bilinmesi gibi farklı sorumlulukları da barındıran vatandaşlık hakkı elde etmek önemli bir karardır. Bu ülkenin vatandaşlığına başvururken yabancının Cezayir vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceği tespit edildikten sonra yapılabilir. Bu kararın kişi kendi rızası ile vermesi gerekir.

Gereklilikleri yerine getirerek yapılan vatandaşlık başvurularda talep edilen şartlara uygunluk mecburiyeti bulunuyor. Vatandaşlık alındıktan sonra ülkede verilen tüm haklar kullanılabiliyor.

Evlilik Yoluyla Cezayir Vatandaşlığı Alınır mı?

Evlilik yoluyla Cezayir Vatandaşlığı’ na geçmek isteyen kişilerin, yapacak oldukları ya da yaptıkları evliliğinin doğruluğu konusunda sunmak zorunda olduğu farklı evraklar bulunmaktadır. Bununla birlikte kişiden, sunacağı belgeleri farklı evraklarla da desteklemesi istenebilecektir.

Cezayir vatandaşı ile Cezayir makamında evlenecek olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının önce T.C. Cezayir Büyükelçiliği Konsolosluk' undan bekârlık belgesi ve doğum belgesi alması gerekecektir. Bunun dışında evliliğin gerçekleşmesi için Cezayir resmî kurumları tarafından verilen oturma veya çalışma izni belgesi ve Müslüman olduğuna dair belge (Cezayir Din İşleri’nden alınabilir) de hazırlanması gerekmektedir. Yapılan bu evlilik Türkiye’ye de bildirmesi gerekir.

Cezayir vatandaşı bir kadın veya erkekle yapılan evlilikler sonrasında bu ülkenin vatandaşlığı için başvuru yapma hakkı doğacaktır.
Kişinin sunacağı belgeleri ekstra evraklarla desteklemesi durumunda belirli bir süre vatandaşlık sonucu ile alakalı gerekli sürelerin geçmesi gerekecektir. Bu süreler içinde konsolosluğun kişiden mülakat ya da ekstra evrak isteme hakkının bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Konuyla alakalı detaylı bilgi almak ve yönlendirme talebinde bulunmak için Cezayir uzman vize danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Oturum İzni ile Cezayir Vatandaşlığı Alınır Mı?

Oturum izni ile Cezayir vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, Cezayir Demokratik Halk Devleti’nin belirlemiş olduğu kıstasları yerine getirmesi ve kimi şartları sağlaması gerekmektedir. 

Bu şartlardan ilki, kişi Cezayir doğumlu değilse ve ülkeyle herhangi bir köken bağlantısı yoksa vatandaşlık hakkı kazanmak için en az yedi (7) yıl boyunca burada yaşanmış olması gerektiğidir.

Cezayir vatandaşlığı başvurusunun yapabilmesi için kişinin 18 yaşın doldurulmuş olması, yapılan testler ve mülakatalar sonucu ile ispatlı psikolojik bir sorunun bulunmaması, bir suça karışılmış olmaması, gelir kaynağına sahip olmak ve gönüllü olarak bunu istemek de gerekmektedir.

Oturma İzni için kişinin ikamet ettiği bölgenin emniyet müdürlüğünden istenmekte olan gerekli prosedürleri tamamlaması gerekmektedir. Gerekli işlemleri tamamlayan kişiye 3 aylık oturum izni verilir. Cezayir oturum izninin süresi dolan kişinin vakit kaybetmeden oturma izninin süresini uzatması gerekir.

Cezayir’de APT (Autorisation Provisoire de Travail) ismi verilen Geçici Çalışma İzni için işverenin bizzat kendisinin Cezayir’de başvuru yapması gerekmektedir. Cezayir’de faaliyet gösterdiği bölgedeki valilikte onaylatılan belge, şirkete geri gönderildikten sonra, çalışma izni için hazırlanması gereken evraklarla birlikte Cezayir vizesi başvurusu için Cezayir Konsolosluğuna gönderilir.

Umuma Mahsus Türkiye Cumhuriyeti Pasaportu sahiplerinin tek girişli 30 günlük, çok girişli 30 günlük ve çok girişli 90 günlük vize ücretleri değişmektedir. Cezayir uzun süreli çalışma izni ve oturma izni başvuruları Cezayir Ankara Büyükelçiliğinden ve Cezayir İstanbul Başkonsolosluğundan yapılmaktadır.

Her iki diplomatik temsilciliğin idari bölgeleri farklı olduğu için başvuru sahibinin ikametine uygun Cezayir temsilciliğine başvuruda bulunmalıdır.

Cezayir’de Çifte Vatandaşlık Hakkı Var Mı?

Cezayir vatandaşlık kanunları ile vize kanunları ülkeler arası yapılmış olan antlaşmalar ve küresel insan hakları kanunları ile de şekillenmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda birçok ülke vatandaşlığında olduğu gibi Cezayir Vatandaşlık Kanunu’na göre de yabancılar kendi vatandaşlığından çıkmadan ülkenin vatandaşlığına geçebilmektedirler.

Cezayir vatandaşlık başvurusunda bulunurken kişinin ülkeye katacağı yararlar yanında ülkede yapacağı iş, o ana kadar Cezayir’de yapmış oldukları dikkate alınmaktadır. Kişi, hayatını Cezayir’de geçirmek istese dahi vatandaşı olduğu diğer ülke ile bağlarını da gerek iş gerek başka nedenler koparmak istemeyebilir.

Cezayir vatandaşları gibi Cezayir vatandaşlığı talebinde bulunan kişi de başka bir ülkenin vatandaşlığını almak istediğinde mevcut vatandaşlıklarından feragat etmek zorunda değildirler. Cezayir çifte vatandaşlık hakkı tanıyor olmakla birlikte konuyla alakalı detaylı bilgi almak, süreçlerin detaylarını öğrenmek için uzman vize danışmanlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Cezayir’de Doğmak Vatandaşlık Hakkı Verir mi?

Cezayir’de doğmak vatandaşlık hakkını birçok ülkede elde etmek için geçerli bir sebeptir. Küreselleşen dünyada insanlar iş ya da başka gerekçeler ile farklı ülkelerde yaşamak durumunda kalabilmektedirler. Kendi ülkeleri dışında yaşayan kişilerin çocukları bu ülkelerde doğabilmektedirler

Cezayir vatandaşlık kanunları küresel kanunlar çerçevesinde şekillenmiş olsa da ülkenin kendi iç kanunları diğer ülkelerden farklılaşabilmektedir. Bu doğrultuda başka ülkelerde mümkün olsa da: Ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişilerin bu ülkede doğan çocukları vatandaşlık hakkı bulunmamaktadır. Bu kuralın tek istisnası ailesi belli olmayan ve kimsesiz çocuklardır. Dolayısıyla ailesi belli olmayan kimsesiz çocuklara Cezayir, vatandaşlık hakkı vermektedir.

Cezayir’de doğmak vatandaşlık hakkı tanımasa da Cezayir vatandaşlığı almanın farklılaşan bir çok şartı bulunmaktadır konuyla alakalı detaylı bilgi almak için uzman vize danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Yurtdışında Doğan Cezayir Vatandaşı Ailenin Çocukları

Cezayir’de doğan çocuğun vatandaşlık hakkı gibi, Cezayir dışında doğmuş olan çocuğun vatandaşlık hakkı da kanunlarla sınırları çizilmiş durumdadır. Cezayir konuyla alakalı vatandaşlık sınırlarını net bir şekilde belirleyerek kendi vatandaşlarını koruma altına almayı hedeflemiş durumdadır.

Yurt dışında dünyaya gelmiş olan çocuğun vatandaşlık hakkı alması için ailesinin bunu ispatlayan evrakları sunması önem arz etmektedir. Kişinin vatandaş olabilmesi için ebeveynlerinin Cezayir vatandaşı olması yeterli olsa da başka ülkede dünyaya gelmiş olması kimi evrakların sunumunu gerekli kılmaktadır.

Yabancı bir ülkede doğan ancak ailesi Cezayir vatandaşı olanlar, başvuru yaptıktan sonra 18 aylık bekleme süreci sonrasında vatandaşlık hakkını kullanabiliyor. Yurtdışında doğan Cezayir vatandaşı ailenin çocukları ile alakalı konular dışında Cezayir vatandaşlığı ve vizesi konusunda da uzman vize danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Cezayir Vizesi hayal Değil

Cezayir ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

Cezayir için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp