Cezayir Geçici Çalışma Vizesi

Cezayir Geçici Çalışma Vizesi

Değerli ziyaretçilerimiz; okuyacağınız metinler Cezayir vizesi ve Cezayir’de geçici çalışma izni genel prosedürlerini içermektedir. Aşağıda yer alan metinler, Cezayir geçici çalışma izni hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Konu hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve Cezayir vizesi, Cezayir geçici çalışma izni ile diğer konularda kapsamlı bilgi web sitemizde yer almaktadır.

Cezayir geçici çalışma vizesi ve izni hakkında uzman vize danışmanlarımızdan da bilgi alabilirsiniz. Cezayir Geçici Çalışma Vizesi başvuru işlemleri için hazırlamanız gereken evrakların bilgisini ziyaret etmekte olduğunuz sayfamızın devamında bulabilirsiniz.

Afrika Kıtası’nın Kuzeyi’ nde bulunan ülkeler, yer altı ve üstü zenginlikleri gibi Afrika ve Avrupa arasında geçiş konumunda olması dolayısıyla da hayli önemli ülkeleri barındırmaktadırlar. Bunun yanında Akdeniz’e olan sahilleri sayesinde önemli ticaret merkezleri, limanları barındıran ülkeler Dünya’nın birçok ülkesi arasında köprü ve ticari geçiş noktası görevini üstlenmiş durumdadır.

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti’ de Afrika ülkeleri arasında bahsedilen geçiş görevini en canlı şekilde ayakta tutan ülkelerin başında gelmektedir. Eski sömürge ülke olması, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, ticari noktada konumlama şekli hayli önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti de dahil, birçok ülkeyle iletişim ve ticari ilişkiler içerisinde bulunan Cezayir, bu özelliği ile de vazgeçilmez bir konumdadır.

Ticari alandaki önemi sayesinde birçok iş olanağına sahip olan Cezayir, yabancı birçok çalışanı kendisine çekmesiyle de önemli bir yerde durmaktadır. Ülke olarak, yabancı çalışan kültürünün gelişmesi, her yıl artarak ilerleyen yabancı çalışan sirkülasyonu sayesinde görevliler ve prosedürler olarak da hayli deneyimli bir yerde olduğu söylenebilir.

Avrupa kıtasından gelen tüm ürünlerin geçiş noktalarından biri olan Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti, bu hareketliliğin karşılığı olarak pek çok iş olanağı da sunuyor. Yeni iş olanakları ile ülkenin yeni iş gücüne olan ihtiyacı da artmış oldu. Bu gelişme ise pek çok yabancı ülke vatandaşın çalışmak için ve uluslararası alanda hizmet veren şirketlerin yatırım için ülkeye gelmesini sağlıyor.

Birçok ülkeye uyguladığı gibi, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da vize uygulamasına tabi tutmaktadır. Turizm, aile ziyareti ya da başka amaçlar ile birçok farklı vize türünde ziyaretçilerini vize uygulamasına tabi tutan Cezayir’e vize almadan gidilememektedir.

Diplomatik, hususi ya da hizmet pasaportunuz varsa 90 güne kadar yapacağınız Cezayir ziyaretlerinde vizeden muaf tutulmaktasınız. Buna karşın, Cezayir’de çalışmak istenmesi durumunda çalışma vizesi başvurusunda bulunmak bir zorunluluktur. Cezayir çalışma vizesi başvurusunda bulunacak vatandaş için iki farklı türde çalışma vizesi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; uzun süreli çalışmayı düşünen vatandaşlar için, uzun süreli çalışma vizesidir.

İkinci olarak düzenlenmiş bulunan vize türü ise Cezayir geçici/ kısa süreli çalışma vizesidir. Çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için talep edilen gerekli evrakların bir kısmı diğer vize türleriyle aynı olmakla birlikte, çalışma amaçlı gelindiği için Cezayir’de ticari faaliyetler gösteren işveren tarafından da hazırlanması talep edilen evraklar bulunmaktadır.

Çalışma vizesi başvurusunda bulunmak için şart koşulan evraklar, kişinin nerede çalışacağı, hangi iş kolunda faaliyet göstereceği gibi detaylarla birlikte ülkedeki istihdam detaylarının kayıt altına alınabilmesi adına istenmektedir. Kişinin ticari faaliyet amacıyla gitmesinde istenilen evraklar dışında, çalışma vizesi için çalışacak olan kişiden öncelikle iş sözleşmesi istenecektir.

İş sözleşmesi dışında kişinin çalışacak olduğu kurum ya da kuruluş bilgileri, faaliyet ve vergi bilgi ve dayanak oluşturması adına resmî belgeleri gerekli olacaktır. Bunlardan farklı olarak kişiden, kendisi adına ve konsolosluğa hitaben yazılmış olan davetiye çalışılacak olan iş yeri antetli kağıdına kaşeli ve yetkili imzalı sunulmak zorundadır.  

Kişinin çalışacak olduğu süreyle orantılı olarak verilecek olan vize alındıktan sonra, kişi Cezayir’e gittiğinde de yine devlet kurumları ve bağlı bulunulan çalışma yetkili dairesi ve belediyeye giderek çalışma izin belgelerini sunmalıdır. Bunlar dışında vize başvuru sahibinden genel vize başvuru belgeleri istenecektir.  

Cezayir geçici çalışma izni hakkında detaylı bilgi almak ve adınıza başvuruda bulunmamız için uzman vize danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Tüm belgeler eksiksiz bir şekilde ve birbirlerini destekleyen içeriklerle doldurulduğunda vize talebi başvurusunu Türkiye’deki Cezayir Konsolosluğu’na iletebilir. Değerlendirme olumlu sonuçlandığında ise şahıs Cezayir’e çalışma amaçlı gitmeye hak kazanır. Yine de Cezayir’de geçici olarak dahi olsa gitme süreci bu aşamada tamamlanmıyor. Ülkede de gerçekleştirilmesi gereken tamamlayıcı aşamalar bulunuyor.

Alınan Cezayir Geçici Çalışma Vizesi ile Afrika ülkesinde önce Cezayir Çalışma İzni için başvuru yapılması gerekir. Uzun gibi görünse de bu aşamalar izlenecek doğru adımlarla hızlı bir şekilde sonuçlanabilir. Bunun için de eksiklik belge, hatalı bilgi veya benzeri bir aksilik olmaması gerekir. Bu gibi durumlarda başvurular yeniden yapılması gerekir veya yasal yollara başvurarak itiraz etme hakkı da kullanılabilir.

Türkiye’deki ilgili Cezayir Konsolosluğu yapılan başvuruları değerlendirme ve onaylama konusunda tek yetkili konumunda bulunuyor. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda ek evrak isteme hakları da bulunuyor. Talep edilen Cezayir Geçici Çalışma Vizesinin verilme süresi de başvuru dosyasının teslim edilme tarihi ve ek istekler olup olmama durumuna göre netleşir.

Vizenin çıkma zamanı eksiklik olmaması durumunda ortalama 7-10 iş günü olduğu söylenebilir. İşlemlerin daha sorunsuz geçmesi için Vize Merkezi gibi vize danışmanlık hizmeti veren bir şirketten de destek alınabilir.

Cezayir Geçici çalışma Vizesi Ve Çalışma izni ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Cezayir Geçici Çalışma Vizesi Nedir?

Cezayir çalışma vizesi (işçi vizesi) Cezayir’e çalışmak için gitmek isteyen vatandaşların başvurması gereken vize türüdür. Cezayir Devleti, ülkeye yapılacak olan girişleri farklı kategorilere ayırarak hem başvuru sahiplerini gereksiz evraklar ile uğraştırmamayı hem de girişlerin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır.

Çalışma niyeti ile giden kişinin kalacağı süreler, vergi ve ödeme gibi yükümlülükleri ile ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ülkeye girdiği andan itibaren farklı kategoride değerlendirilmesi bir zorunluluktur. Turist vizesi alan bir kişinin bu vize türüyle ülkede çalışamayacağı gibi sunacağı evraklar da farklı olacaktır. 

Cezayir çalışma vizesi hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için sitemizi takip edebilir, vize başvurusu ve diğer konulardaki sorularınız için uzman vize danışmanlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Cezayir Geçici Çalışma Vizesi İçin Gerekli Belgeler Nedir?

 • Türk umuma mahsus pasaport sahibi olan kişiler Cezayir Geçici Çalışma Vizesi için başvuru yaparken bu aracın hasarsız, iki sayfasının vize vurulabilmesi için boş, en az altı ay daha geçerlilik süresinin olması ve 10 yıldan eski olmamasına dikkat etmeleri gerekir. Başvuru için hazırlanması gereken vesikalık fotoğraflar iki adet ve 3x3.5 santimetre boyutunda olmalı.
 • Arka planı beyaz ve son üç (3) ayda çekilerek şahsın en güncel fiziksel görüntüsünü desteklemeli. Fotoğraflar, doldurulması istenen Vize Başvuru Formunda ayrılan yerlerine yapıştırılmaları gerekir. Vize Başvuru Formu üzerinde yer alan ve yazılması istenen bilgiler sunulacak olan diğer belgelerdeki bilgilerle aynı olmalı. Zira en küçük uyumsuzluk dahi talebin olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilir.
 • Hazırlanması gereken bir diğer evrak ise Vize Talep Dilekçesi. Cezayir’de bünyesinde çalışılacak kurumun antetli kağıdına yazılması gereken dilekçede vize için başvuran kişinin Cezayir’e çalışmak için görevlendirildiği de belirtilmeli. Belgenin imzalı ve şirket tarafından kaşeli olarak sunulması gerekir.
 • Cezayir Geçici Çalışma Vizesine başvurmak için çalışılacak olan şirketle yapılan iş sözleşmesi ve fotokopisi de başvuru evrakları arasına eklenmeli. Bu sözleşmenin en fazla üç (3) aylık olması gerekir.
 • Vize başvuru dosyasına eklenmesi gereken Ülkeye Geri Dönüş Taahhütnamesi ve Fotokopisi Çalışma Bakanlığı tarafından onaylanmalı. Bu belge ile vize başvurusu yapılırken iş sözleşmesinin feshedilme olasılığına karşı işverenin yabancı işçinin ülkesine geri dönüşünün sorumluluğunu almış oluyor. Bu belgenin yanı sıra gerektiği takdirde Cezayir’de faaliyeti olan bir şirketle veya kurumla bir hizmet sözleşmesi de temin edilmesi istenebilir.
 • Cezayir Geçici Çalışma Vizesi için başvuru yapılırken görevli olunan şirketle ilgili son üç (3) ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, şirketin İmza Sirküleri fotokopisi, Vergi Levhası fotokopisi ve eğer varsa şahsın Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopileri de hazırlanıp başvuru dosyasına kelenmesi gerekir.
 • Vize alınırken APT (Autorisation Provisoire de Travail) ismi verilen Geçici Çalışma İzni için iş sahibi olan şirketin başvuru yapması gerekir. Bu belge kurumun Cezayir’de faaliyet gösterdiği bölgedeki valilikte ilgili birim tarafından imza ile onaylanması da zorunluluklar arasında bulunuyor. Hazırlandıktan sonra şirketin diğer evrakları ile birlikte vize başvurusu için Türkiye’deki ilgili Cezayir Konsolosluğuna gönderilir. Fotokopisi ile sunulması isteniyor. Bu evrak yerine Türk ve Cezayir şirketini bağlayan sözleşme de vize başvuru dosyasına eklenebilir.

Cezayir Vizesi Kaç Günde Alınır?

Cezayir çalışma vizesi çıkış süresi başvuruda bulunulan vize türü ve başvuru sahibine göre değişiklik gösterebilmektedir. Vize başvuru sahibinin maddi durumu ve sosyal konumu, başvuru yaptığı vize türü ve bunu destekleyen evrakları sunup sunamayışı bu süreyi etkileyebilmektedir. Çünkü konsolosluk, gerekli evrakların teslim edilmemesi durumunda vize başvurusunu olumsuz değerlendirebileceği gibi ekstra evrak talebinde bulunma ya da yüz yüze görüşme yapma talebinde bulunmak hakkını saklı tutmaktadır.

Cezayir’ e yapılacak olan seyahatler, ülkeye gidiş amacına göre kategorize edilerek farklı vize türlerine tabi tutulmaktadır. Bu nedenle hangi amaçla ülkeye ziyaret edeceğinizi belirlemeli ve bu doğrultuda gerekli olan vize türüne başvurmalısınız. Başvurusunda bulunacağınız vize türüne göre gerekli evrakları hazırlamanız gerekecektir.

Cezayir çalışma vizesi gerekli evrakların hazırlama süreci yaşanabilecek çeşitli aksaklıklara göre, planlanan seyahat tarihinden en az 15 gün önce tamamlanması tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda, konsolosluğun yaşanabilecek muhtemel yoğunluk ya da resmî tatil sürelerine denk gelmesi durumuna göre de bu süre uzayabilmektedir

Cezayir çalışma vizesi çıkış süresi genel olarak 10-15 iş gününde sonuçlanmaktadır. Cezayir vizesi çıkış süresi, vize başvuru sürecinizi takip etmemiz ya da diğer konularda detaylı bilgi alabilmek için uzman Cezayir vize danışmanlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Cezayir çalışma Vize İşlemleri Nasıl Yapılır?

Cezayir çalışma vize işlemleri, diğer vize işlem ve süreçlerinden farklılaşmamakla birlikte gerekli evraklar listesi her vize türü için farklılık göstermektedir. Cezayir’ e yapılacak olan çalışma amaçlı seyahatler için başvurulacak olan vize türü, bu seyahati destekleyen ve işyeri ile ilintili resmi evrak sunumunu zorunlu tutmaktadır. 

Seyahat, Cezayir’de bir iş ortaklığı gerektiriyorsa iş ortağı tarafından şirket bilgi ve belgeleriyle desteklenen bir davetiye yollanması istenecektir. Bu davetiyede Cezayir’de faaliyet gösteren şirketin kaşe ve yetkili imzasının olduğu antetli kağıdına İngilizce dilinde hazırlanması gerekmektedir. Cezayir’e çalışmak için gidilmesi durumunda iş sözleşmesi, işveren şirketin şirket bilgileri ve davetiyesi istenecektir.

Cezayir Devleti, ülkeye yapılan girişleri kontrol altına almanın yanında ülkedeki istihdam oranını dengelemek adına ticari ve çalışma vizesi başvurularına hayli önem vermektedir. Bu nedenle, başvuru formunuz, dilekçe ve davetiyenizin gidiş amacı ve Cezayir’de planlanan çalışma plan ve takviminizi resmî belgelerle destekliyor olması önemlidir.

Cezayir ticari vize işlemleri hakkında detaylı bilgi almak, vize başvurusunda bulunmak, başvuru sürecinizi adınıza yürütmemiz için Cezayir uzman vize danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Cezayir Çalışma Vizesi için Davetiye Gerekli Midir?

Cezayir çalışma vizesi için davetiye istenmekle birlikte ülkeye yapılacak olan seyahatlerin içeriğine göre davetiye, niyet mektubu ve farklı evrak talepleri olabilmektedir. Ancak çalışma vizesi başvurusunda davetiye sunulması zorunludur. Cezayir Devleti ülkeye giriş yanında ülkedeki istihdamı ve ticari faaliyetleri korumak adına, yapılacak olan faaliyetlerin resmi evraklarla desteklenmesini istemektedir. 

Cezayir Devleti çalışma vizesi başvurusunda, Cezayir’de faaliyet gösteren iş veren ya da iş ortağının antetli kağıdına, şirket kaşeli ve şirket yetkili imzalı davetiye mektubunun sunumunu zorunlu tutmaktadır.  Davetiyenin içeriği, Cezayir’de yapılacak olan faaliyeti net bir şekilde anlatan, resmi beleğeler ile temellendiren bir şekilde olmalıdır.

Cezayir’de yapılacak olan işin tanımı, kişinin bu iş için yetkinliği, maddi durumu, iş sözleşmesi gibi detaylar da belirtilerek belgelenmelidir. Ayrıca ticari vize başvurusu ticari ortaklık için gerekli ise her iki tarafın imzasının ve kaşesinin bulunduğu sözleşme, ortaklığı gösteren belge, yapılacak olan iş ve şirketlerin tanımı yer almalıdır.

Cezayir’de faaliyet gösteren firmanın yollaması gerek davetiyenin ayrıca Cezayir’de bulunan belediye tarafından onaylanması gerekmektedir. Belediye ve resmî kurumlarca onaylanmamış davetiyelerin bir hükmünün olmayacağını hatırlatmak isteriz.  Cezayir ticari vizesi için davetiye ve diğer evraklar hakkında detaylı bilgi almak ve evrakların hazırlatılması için uzman vize danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Cezayir Geçici Çalışma Vizesi Kaç Türde Verilir?

Cezayir geçici çalışma vizesi, vize başvurusunda bulunurken sunmuş olduğunuz evraklar ve talebinizle orantılı olarak farklı türlerde belirlenmektedir.  Bu farklılaşmanın nedeni; yapılacak olan işin kapsamı, çalışılacak olan sürelerin kişi ve işe göre farklılık göstermesine göre değişebilmektedir.

Vize başvuru formu, dilekçeniz ve iş sözleşmeniz vizenizin süresini belirleyecek olan temel kriterlerdendir. Yapmış olduğunuz iş sözleşmesi ile orantılı olarak verilecek olan vize üç farklı türde kategorize edilmiştir. Bunlar: 30 günlük tek giriş haklı, 30 günlük, çok giriş haklı ve 90 günlük çok girişli vizedir.

30 günlük ve bir giriş hakkı veren, 30 günlük ve ülkeye çoklu giriş hakkı tanıyan ve 90 günlük çoklu giriş yapılanlardır. Cezayir geçici vize başvurusunda bulunmak, evraklar ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgi almak için uzman vize danışmanlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Cezayir Geçici Çalışma İzni Almak için Hazırlanması Gereken Belgeler

 • 2 adet biometrik fotoğraf (Güncel ve Arka fonu beyaz)
 • Cezayir’deki firmayla yapılan iş sözleşmesi (Cezayir Çalışma Bakanlığı Onaylı)
 • Ülkeye geri dönüş taahhütnamesi (Cezayir Çalışma Bakanlığı Onaylı)
 • Geçici çalışma izni (Çalışma Bakanlığı Onaylı)
 • Vize Talep Dilekçesi (Şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben, kaşe ve imzası olan)
 • Pasaport ve Eski Pasaportlar (eski Pasaport yok ise Emniyet Şube Müdürlüğünden alınmış Protokol Belgesi)
 • 2 adet vize başvuru formu.

Önemli Notlar:
Cezayir Vizesi için başvuruya şahsen gelmeniz gerekmemektedir. Şirketimiz Konsoloslukta sizin adınıza başvuru ve takip yetkisine sahiptir. Cezayir vize başvurularınız hakkında verilecek kararlar Cezayir Konsolosluğunun inisiyatifi altında olacaktır. Cezayir vizesi veya tüm dünya vize işlemlerine dair ayrıntılı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilir, dilekçe örnekleri, başvuru formları ve açılmayan her türlü linkler için gerekli olan tüm dökümanları edinebilirsiniz.

Cezayir Vize Gerekli Evrakları

Cezayir ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

Cezayir için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp