Cezayir Konsolosluğu

Cezayir Konsolosluğu

Konsolosluk bir devletin, diğer devlet arasında olan ticari ilişkileri, diplomatik ilişkileri, vize işlemleri, pasaport yenileme gibi vatandaşlık işlemlerinin yürütülmesi görevini yerine getiren kurumudur. Aynı zamanda konsolosluklar, bulundukları ülkelerde, kendi ülkelerini temsil etmenin yanında ülkelerinin çıkarlarını koruyan kurumdur.

Konsolosluklar belirtilen vatandaşlık işlemlerine ek olarak; kendi ülke vatandaşlarının yabancı ülke sınırları içerisindeki doğum, ölüm, evlilik gibi durumları ile ilgilenme, onların; ulaşım, sağlık, eğitim ve hukuki durumlarda çözüm üretmek ile de görevlidirler. Ülke temsilinin esas olduğu konsolosluk kurulması, yabancı ülke sınırları içerisinde mecburi bir işlem değildir.

Devletler bu kararı, ilişki içerisinde oldukları ülkeler ile bağları ve ilişkileri doğrultusunda alma özgürlüğüne sahiptirler. Devletler diğer devletler karşısındaki çıkarlarını ve diğer ülkelerde ikamet eden vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla konsolosluk açarlar. Konsoloslukların açılması bulunulan ülke devletinin izni ile mümkün olmaktadır. Aynı zamanda alınan bu izin devletin isteği doğrultusunda kaldırılabilir.

Ülkelerin Dış İşleri Bakanlıkları tarafından gidilecek ülkede görevlendirilen kişiye konsolos unvanı verilir. Konsolos, bulunacakları şehrin mülki amirleri ile temasta bulunarak kendisi için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere atanan görevlendirilerek atanmaktadır. Konsoloslar bulundukları şehrin büyüklüğü ve ticari niteliği temel alınarak başkonsolos, konsolos ve konsolos yardımcısı olarak hizmet vermektedirler.

Cezayir ile Türkiye’nin ticari, vatandaşlık ve kültürel ilişkileri Osmanlı dönemine kadar dayanmaktadır. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi ve diplomatik anlamda Cezayir ile ilişkisi, Cezayir Devleti’nin 1962 yılında, ülkenin bağımsızlığını kazanması ile başlamış bulunmaktadır. 1962 yılından itibaren iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve kardeşlik ilişkisi dostane bir şekilde devam etmektedir.

Türkye’de Cezayir’de El Biar şehrinde temsilciliği bulunmaktadır. Aynı zamanda Cezayir Devleti’nin de Ankara’ da büyükelçiliği, İstanbul’da ise başkonsolosluğu bulunmaktadır. Bölgelere göre hizmet veren temsilcilikler, Ankara ve İstanbul olmak üzere, yakın şehirlerde hizmet eden vatandaşlara da bulundukları şehrin bölgesine ait olan temsilciliklerde hizmet vermektedir.

Kurum olarak konsolosluk, Cezayir’in temsilciliğine sahip olsa da konsolosluk çalışanları diplomatik temsilci sıfatına sahip değildirler. Çalışanlar arasında, diplomatik görevlere atanmış olanların dışında kalan alışanlara diplomatik ayrıcalık tanınmamaktadır.

Diplomatik ayrıcalıklara sahip olmasalar da konsolosluk çalışanları, görevleri sırasında bürokratik konularda ve adli kovuşturmalarda belli ayrıcalıklara sahip bulunurlar. Cezayir Konsolosluğu binası da Türkiye’de bulunan tüm diğer konsolosluk bina ve arazileri gibi dokunulmazlığa sahiptir. Konsolosluğun bulunduğu arazi ve binasının dokunulmazlığı vardır. İzinsiz girmek, izinsiz girişilen tüm teşebbüslerin cezai yaptırımları bulunmaktadır.

Cezayir Konsolosluğu’nun Görevleri

Cezayir Konsolosluğu, Cezayir’in Türkiye’deki faaliyetlerinin genel anlamıyla temsilciliğini yapmaktadır. Ticari, ekonomik faaliyetler dışında bir çok görevi olan konsolosluk resmi bir makamdır ve çalışanları da atanarak çalışır, resmi görev yürütürler. Bununla birlikte kendi başına hareket etme ve diplomatik yetkisine sahip değildir. Türkiye’de ülkesinin menfaatlerini koruyan ve ilerleten, çeşitli resmi süreçleri idame ettiren resmi bir kurumdur.

Cezayir Konsolosluğu’nun görevleri bazı antlaşmalar ve nizamnamelerle tasarlanmıştır. Cezayir Konsolosluğu görevlendirilmesindeki temel amaç; Türkiye devleti içerisindeki ticari menfaatlerini korumak, geliştirmek, pasaport yenileme işlemleri, tıbbi, kanuni, eğitim alanında yardım sağlama, ulaşım bulundukları ülkelerin otoriteleri ile iletişim kurma, yurt dışında ölüm, doğum, ayrılık ve dünyevi olaylarla ilgili olmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seyahat işlemleri, Cezayir vize gibi ülkeye giriş çıkış işlemleri ile ticari ve eğitim faaliyetleri gerekli süreçleri işlemlerinin yapılması ile de ilgilenmektedir. Bunun yanında: Cezayir Konsolosluğu, Türkiye’de ikamet eden ya da bulunan Cezayir Demokratik Devleti vatandaşlarının da vatandaşlık işlemlerini yürütmekle görevlidir.

Cezayir Konsolosluğu Tatil Günleri 2024

 • 01 Ocak Yeni Yıl
 • 21- 23 Nisan Ramazan Bayramı
 • 01 Mayıs İşçi Bayramı
 • 05 Temmuz Bağımsızlık ve Gençlik Bayramı
 • 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü
 • 28 Haziran -1 Temmuz Kurban Bayramı
 • 09 - 10 Ağustos Hicri Yılbaşı
 • 18 Ağustos Aşure Günü
 • 30 Ağustos Zafer Bayramı
 • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
 • 1 Kasım Devrimin Yıldönümü

Cezayir Konsolosluğu

Cezayir ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

Cezayir için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp