Çocuklara İsveç Vatandaşlığı

Çocuklara İsveç Vatandaşlığı

İsveç’te birkaç yıl yaşadığınızda İsveç vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz. İsveç vatandaşlığı devlet ve vatandaş arasında yasal bir sözleşme oluşturmaktadır. Vatandaşlık İsveç ile olan yakınlığı güçlendirir ve İsveç halkını birleştirir. Toplumun resmi bir üyesi olmak İsveç demokrasisinin temelini oluşturur. Vatandaşlığın tanımı genellikle bir birey ile bir devlet arasındaki haklar ve yükümlülükler açısından resmi bir ilişki olarak tanımlanır.

İsveç Vatandaşlığının Yararları

Yalnızca İsveç vatandaşlarının İsveç’te yaşamak ve çalışmak için bir hakkı vardır ve İsveçli vatandaşların İsveç seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunmaktadır. İsveç parlamentosuna yalnızca İsveç vatandaşları seçilebilir. Polis ya da silahlı kuvvetlere sadece İsveç vatandaşları katılabilir. Yalnızca İsveç vatandaşları için kullanılabilen başka diğer meslekler de vardır. Bir İsveç vatandaşı olarak diğer Avrupa Birliği üye ülkelerinde çalışmak istiyorsanız buna daha kolay ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte sürekli oturum iznine sahip olan ve İsveç’te kayıtlı yabancı vatandaşlar İsveç vatandaşları işe aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir.

İsveç Devleti, çifte vatandaşlığa izin vermektedir. Çifte vatandaşlık birden fazla ülkede vatandaş olmak anlamına gelmektedir. İsveç vatandaşı olunduğu takdirde eğer diğer ülke de izin verirse yabancı vatandaşlık korunabilmektedir. Aynı şekilde kişi eğer İsveç vatandaşı ise ve başka bir ülkenin vatandaşı olunursa diğer ülke buna izin verirse İsveç vatandaşlığı devam ettirilebilir. Bazı ülkeler çifte vatandaşlığa izin vermemektedir.

Birden fazla ülkede vatandaşlık bazı avantajlar sağlayabilmektedir. Birkaç ülkede çalışma imkanı, birden fazla ülkede sosyal yardımlardan yararlanma imkanı örneğin emekli maaşı. Gayrimenkul ve mülk sahibi olma ya da devralma, çeşitli ülkelerde seyahat etme ya da ikamet etme imkanı.

Çifte vatandaşlık ile ilgili problem ya da riskler de olabilmektedir. En önemli risk İsveç vatandaşlığının diğer ülke tarafından tanınmamasıdır. Örneğin diğer ülke makamlarının polis tarafından gözaltında tutulacak olursanız İsveç’in konsolosluk yardımı yapmasına izin veremeyeceği anlamına gelebilmektedir. İsveç Büyükelçiliği temsilcisinin sizinle iletişim kurması engellenmiş olabilir.

3. bir ülkede özellikle de o ülkeye İsveç pasaportuyla giriş yapılmadıysa diğer vatandaşlık ülkenin pasaportuyla da karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda 3.ülke görevlileri İsveç’in tarafınıza yardım etme hakkına sahip olmadığını da beyan edebilir.

İsveç Vatandaşı Olmak için Başvuru Şartları

İsveç vatandaşı olabilmek aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gereklidir.

Pasaport veya kimlik belgesi

Kimliğin kanıtlanması. İsveç vatandaşı olabilmek için kimliğin kanıtlanması gereklidir. Bu kimlik, isim, doğum tarihi ve kural olarak vatandaşlık anlamına gelir. Pasaport veya kimlik belgesi kişinin kendi kurumları tarafından verilmelidir. Belgenin gerçek ve uygun bir şekilde düzenlenmiş olması gereklidir.  Geçerlilik süresi dolmuş olsa bile kimliği kanıtlayabilmek için pasaport kabul edilmektedir. Bazen kişinin eşi ya da yakını, akrabası kimliği doğrulayabilir. Bu durumda o kişilerin İsveç vatandaşı haline gelmiş olmaları ve kendilerine ait bir kimlik belgesi ya da pasaportları olmalıdır.

Reşit olmalı

Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması gereklidir.

İsveç Vize Evrakları

Oturum izni

İsveç’te 5 yıl yaşamak ve ikamet etmek şartıyla oturum izni varsa İsveç vatandaşlığına başvuru yapılabilmektedir. 1 Nisan 2015 yılından itibaren İsveç vatandaşlığına başvuru yapmak ikamet ya da ikametgah hakkı daimi ikamet iznine denk gelmektedir. İsveç’te 5 yıl yaşamış olmak şartı aranmaktadır. Ancak 2 yıl süresince İsveç vatandaşıyla yaşadıktan sonra İsveç’te 3 yıl süresince yaşadıktan sonra vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

İsveç’te belli bir süre yaşamış olmak

İsveç vatandaşı olmak için belirli bir süre için uzun vadede İsveç’te yaşıyor olmak gereklidir. Şart olarak İsveç’te sürekli 5 yıl boyunca ikamet etmiş olmak gereklidir. İsveç vatandaşı olmak için ikamet yeterliliği yerine getirilmelidir, belirli bir süre İsveç’te yaşamamış olmak gereklidir. Gerekli ikamet süresi değişmektedir. En az 5 yıl İsveç’te yaşanmış olması gereklidir.

İsveç’te kendini idare etmiş olmak, iyi davranış

İsveç vatandaşı olmak için İsveç’te geçirilen süre boyunca kişinin kendisini iyi bir şekilde yönetmiş olması gereklidir. İsveç Göçmen Bürosu daha önceden kişinin hayatını nasıl geçindirdiğine ve gelecekte hayatını nasıl devam ettireceğine bakar. İsveç Göçmen Bürosu, İsveç’te kişinin bir borcu olup olmadığına ya da bir suç işlemiş olup olmadığını kontrol etmek için yetkili kurumlardan bilgi talep etmektedir. İcra yetkilisinden; eğer borç varsa, polis; bir suç işlendiyse, güvenlik kontrolleri.

İsveç vatandaşlığı için başvuru yapıldığında Göçmenlik Bürosu tüm koşulların yerine getirip getirilmediğini araştıracaktır. Eğer şartlar tam olarak yerine getirilmezse başvuru reddedilebilir.

İsveç Göçmen Bürosu eğer başvuruyu redderse karar alındığı tarihten itibaren 3 hafta içerisinde itirazda bulunulabilir. Kararda nasıl temyiz edileceğine istinaden bilgi verilecektir.

Çocuklar için İsveç Vatandaşlığı

İsveç’te ikamet eden 18 yaşın altın altında çocuklar varsa çocukların başvuru formuna eklenmesi yeterlidir. Eklenen çocuklar için başvuru ücreti ödenmesi gerekmemektedir. Çocuğun pasaportu, çocuğun velayeti kimde ise velayet kararı gereklidir.

12 yaşında olan çocukların İsveç vatandaşı olmak için yazılı onay verilmelidir.

İsveç’te 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren İsveçli bir aileye doğan bir çocuk otomatik olarak doğduğundan İsveç vatandaşı olur. 1 Nisan 2018 tarihinden önce doğan çocuklar annelerinin İsveç vatandaşı olması durumunda İsveç vatandaşı olurlar. Aynı durum babanın İsveç vatandaşı olması ve çocuğun İsveç’te doğması halinde de geçerlidir. Çocuğun yurt dışında doğması halinde çocuk İsveçli ise ve çocuğun annesiyle evli ise İsveç vatandaşı olur.

1 Nisan 2015 yılından önce yurtdışında doğmuş bir İsveçli babası ve yabancı bir annesi olan bir çocuk, ebeveynleri evli değilse İsveç vatandaşı olamaz. Çocuğun babası, çocuk için İsveç vatandaşlığıma dair bir bildirim beyan edebilir.

13 yaşından itibaren İsveç’te yaşamış 18-21 yaş arasındaki genç yetişkinler için veya vatansız kişiler için 15 yaşının doldurulduğu günlerde İsveç vatandaşlığı için bildirim 18 ila 21 yaş arasındaki yabancı vatandaşlar ya da vatansız kişiler belirli şartlar altında İsveç vatandaşlığı için bildiride bulunabilir. Bildirim İsveç vatandaşı olmanın daha basit bir yoludur.

Eğer İsveç vatandaşı olursanız yurtdışına taşınırsanız İsveç vatandaşlığınızı kaybedemezsiniz. İsveç vatandaşıysanız ve yurt dışında doğmuş ve ikamet ediyorsanız 22 yaşına geldiğinizde bazı durumlarda İsveç vatandaşlığınızı kaybedebilirsiniz. Bazı eyaletler çifte vatandaşlığa izin vermemektedir. Bazı durumlarda İsveç vatandaşı olunması durumunda yabancı vatandaşlık kaybedilebilir.

Çocuklar için oturum izni başvuruları İsveç yetkili konsolosluklarına yapılmalıdır. İsveç çocuklar için oturum izni konusunda dikkat edilmesi gereken bir takım önemli noktalar bulunmaktadır.

Üçüncü ülke vatandaşı eşler ve eşcinsel kaydedilmiş partnerler için her iki partnerin de 21 yaşından büyük olması koşulu altında ve ayrıca İsveçlıların evlenmemiş reşit olmayan çocukları için. İlk müracaatlar ya yetkili resmi İsveç temsilciliğine başvurarak ya da İsveç'daki yasal ikamet süresi içinde (vize hala geçerliyken ya da vizesiz kalma süresi dolmadan) göçmenlik makamına başvurarak yapılır.

İlk başvuru için Gerekli Belgeler

 • Doldurulmuş başvuru formüleri
 • En az bir yıl geçerli pasaport
 • Doğum belgesi / nüfus cüzdanı
 • 1 güncel (6 aydan eski olmayan) biyometrik vesikalık fotoğraf (3,5 x 4,5 cm)
 • İsveç vatandaşı kişinin akrabası olduğuna dair bir belge, örneğin evlenme belgesi, kaydedilmiş partnerlik (ortak yaşam) belgesi, evlat edinme kararı
 • Gerekmesi halinde daha önceki bir evliliğin boşanma sonucunda sona erdiğine ya da kaydedilmiş partnerliğin (ortak yaşam) kalktığına dair bir belge, eski bir eşin ölüm belgesi
 • 14 yaşından büyük kişiler için: Kişinin kendi ülkesinden alınacak adli sicil kaydı (3 aydan eski olmamalıdır)
 • Goethe Institut, TELC, ÖSD'den alınacak A1 düzeyinde İsveçce bilgisine sahip olunduğunu kanıtlayan belge. Karnenin bir yıldan daha eski tarihli olmaması gerekmektedir.
 • Entegrasyon sözleşmesinin yerine getirilip getirilmediğinin (İsveçce bilgileri) kontrol edilebilmesi için son okul karnesinin ibraz edilmesi tavsiye edilir.
 • Başvuruda bulunan kişinin ya da aile birleşimi çerçevesinde davet eden kişinin (örneğin eşi) İsveç’da oturulan yerdeki normal standarda uygun bir konutu yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğunu belirten bir belge (tapu senedi, kira sözleşmesi ya da ikinci kiracı sözleşmesi)
 • İsveç'te hizmet verme yükümlülüğünde olan ve tüm riskleri kapsayan bir hastalık sigortası belgesi.
 • Başvuruda bulunan kişinin ya da aile birleşimi çerçevesinde davet eden kişinin yaşam masraflarını karşılayabilecek durumda olduğunun belgesi (ücret bordrosu, iş sözleşmesi, emekli maaşı aldığına dair belge, işe alma taahhüdü vb.)
 • Başvuruda bulunan kişinin ya da aile birleşimi çerçevesinde davet eden kişinin düzenli aralıklarda yaptığı ödemeler ile ilgili belgeler, örneğin kira, işletme masrafları, nafaka ödemeleri, kredi geri ödemeleri gibi – kredi ile ilgili belge devletçe onaylanmış bir kredi kurumları derneğinin kayıtlarından çıkarılmış güncel bir suret olmalıdır.
 • Aile birleşimi çerçevesinde davet eden İsveçlıdan: Kimlik veya vatandaşlık belgesi/pasaport

Uzatma Başvurusu için Gerekli Belgeler

 • Doldurulmuş başvuru formüleri
 • En az bir yıl geçerli pasaport
 • 1 güncel (6 aydan eski olmayan) biyometrik vesikalık fotoğraf (3,5 x 4,5 cm)
 • İkinci uzatmada: A2 düzeyinde İsveçce bilgisine sahip olunduğunu kanıtlayan belge.
 • Varsa, evlenme, kaydedilmiş partnerlik (ortak yaşam), isim değiştirme,
 • boşanma, kaydedilmiş partnerliğin feshedildilmesi, evlat edinme gibi değişikliklerin kanıtlanması için ilgili belgeler ya da ölüm belgesi
 • İsveç’te oturulan yerdeki normal standarda uygun bir konutu yasal olarak kullanma hakkına sahip olunduğunu belirten güncel bir belge (örneğin yeni tapu senedi ya da kira sözleşmesi)
 • Tüm riskleri kapsayan bir hastalık sigortasının bulunduğuna ya da aile bireyi olarak hastalık sigortasından yararlanılabildiğine dair belge (örneğin WGKK...)
 • Başvuruda bulunan kişinin ya da aile birleşimi çerçevesinde davet eden kişinin ücret bordrosu, iş sözleşmesi, emekli maaşı alma belgesi, işe alınma taahhüdü vb. (yaşam masraflarını karşılayabilecek durumda olduğuna dair belge)
 • Başvuruda bulunan kişinin ya da aile birleşimi çerçevesinde davet eden kişinin  düzenli aralıklarda yaptığı ödemeler ile ilgili belgeler, örneğin güncel kira tutarı ve işletme masrafları, nafaka ödemeleri, güncel kredi geri ödemeleri gibi – kredi ile ilgili belge devletçe onaylanmış bir kredi kurumları derneğinin kayıtlarından çıkarılmış güncel bir suret olmalıdır.

Belirli durumlarda diğer başka belgelerin de ibraz edilmesi gerekebilir. Varsa eksik belgeleri posta, faks ya da e-posta ile sonradan iletmeniz de mümkündür. Uzatma başvuruları güncel iznin süresinin dolmasından önce İsveç’te yapılmalıdır.

Tüm kimlik ve belgelerin asılları ve kopyaları ibraz edilmelidir. Orijinal yabancı ülke belgelerinin çoğunda ya diplomatik tasdik şerhi ya da apostil bulunması gereklidir.

Dikkat!

İkamet unvanı verilmesi için yapılan başvurularda 6 yaşını doldurmuş tüm kişilerin parmak izlerinin alınması gereklidir.

İsveç ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

İsveç için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp