İspanya Altın Vize Golden Visa

İspanya Altın Vize Golden Visa

İspanya Altın Vize Golden Visa sayfamıza hoş geldiniz.

Belirli bir zorunlu kalış süresi olmadan İspanya'ya taşınmak ve oturma izni almak ister misiniz? İspanya Altın Vize/Yatırımcı Vizesi tam size göre.

İspanya Altın Vize Nedir?

Bu izin, size ve akrabalarınız da dahil olmak üzere, beklenen yaş çalışma düzenlemelerini karşılıyorlarsa, ülkeyi yılda bir kereden fazla ziyaret etmenize gerek kalmadan İspanya'da yasal olarak yaşamanız ve çalışmanız (ve ayrıca ailenizi de getirmeniz) için izin verir. Buna ek olarak, bu vize ayrıca Schengen Bölgesi içinde özgürce hareket etmenizi sağlar.

Bu izin türü, Avrupa Birliği dışından gelen ve İspanya topraklarında taşınmak ve yaşamak isteyen ve İspanya'da önemli bir yatırım gerçekleştiren tüm vatandaşlar için öngörülmektedir.

İspanya Altın Vize Golden Visa düzenleyen yasa “Girişimcileri destekleyen 27 Eylül tarihli 14/2013 Yasasıdır.

Vize veya oturma izni için kimler başvurmalıdır?

Yatırımcı veya yasal temsilcisi, başvuru formu aracılığıyla vize veya ikamet izni başvurusunda bulunmalıdır.

Yatırımcı Vizeniz için mi yoksa tam tersi Oturma İzni için mi başvuracağınızı bilmek için başvuru tarihinde nerede olduğunuzu ayırt etmek önemlidir:

İspanya Yatırımcı Vizesi

İspanya dışındaysanız, Vize başvuruları menşe veya ikamet ülkesindeki İspanya Konsolosluğu'na yapılmalıdır. Oturma izni başvuruları Büyük İş ve Stratejik Gruplar Birimi'ne (Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE)) yapılmalıdır.

Oturma izni, başvuruyu gönderirken şu anda İspanya'da bulunuyorsanız. Oturma izni başvuruları Büyük İş ve Stratejik Gruplar Birimi'nde (“Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos” (UGE-CE)) yapılmalıdır.

 • Aile üyeleri ana başvuru sahibi yatırımından yararlanabilir mi?

Evet, aşağıdaki ilişkilerden herhangi biri varsa altın vize için de başvurabilirler.

 • Eş veya evli olmayan çift (“medeni partner ”)
 • Reşit olmayan veya mali açıdan sahibine bağımlı olan reşit çocuklar.

Ebeveynler onların sorumluluğunda.

İspanya'daki altın vizenin izni ne kadar sürer?

Göreceğiniz gibi, İspanya'da veya İspanya dışında Altın Vize/Yatırımcı Vizesi verilmesi arasındaki fark, vize veya oturma izni verilmesi için son tarihi etkiler:

Yatırımcı Vizesi: 1 yıl.

Oturma izni: 2 yıl

Oturma izninin yenilenmesi: 5 yıl ve yenileme İspanya'da etkin ikamet gerektirmez

İspanya Altın Vize Golden Visa Nasıl alabilirim?

27 Eylül tarihli, 14/2013 tarihli, Girişimcilere Destek ve Uluslararasılaştırma Yasasına göre, bir sermaye yatırımının önemli olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki kriterlerden birinin yerine getirilmesi gerekir:

İspanyol kamu borçlanma senetlerinde iki milyon Euro.

Şirket hisselerinde veya fiili bir ticari faaliyeti olan İspanyol sermayeli şirketlerin hisselerinde bir milyon Euro.

4 Kasım tarihli 35/2003 sayılı Kolektif Yatırım Kurumları Yasası veya 22/2014 tarihli 12 sayılı Kanunun uygulama kapsamına giren, İspanya'da oluşturulan yatırım fonları, kapalı uçlu yatırım fonları veya risk sermayesi fonlarında bir milyon Euro 4 Kasım tarihli 35/2003 sayılı Kanunda değişiklik yapan, risk sermayesi kuruluşları, diğer kapalı uçlu kolektif yatırım kuruluşları ve kapalı uçlu kolektif yatırım kuruluşlarının yönetim şirketleri.

İspanyol finans kurumlarındaki banka mevduatlarında bir milyon Euro.

İspanya'da yatırım değeri 500.000 Euro'ya eşit veya daha fazla olan gayrimenkul mülkünün satın alınması (Hiçbir tahvil veya tutkudan muaf).

Aşağıdaki koşullardan en az birinin yerine getirilmesinin gerekli olduğu düşünülen ve genel ilgi gördüğü kabul edilen ve kanıtlanan İspanya'da gerçekleştirilmesi amaçlanan bir iş projesi:

İstihdam yaratılması.

Faaliyetin gerçekleştirileceği coğrafi alanda ilgili sosyo-ekonomik etkiye sahip bir yatırım yapmak.

Bilimsel ve/veya teknolojik yeniliğe ilgili katkı.

Yatırımcılar için ikamet vizesi, projenin c) bendinde belirtilen koşullardan herhangi birini yerine getirmesi koşuluyla, yatırımcı tarafından atanan ve usulüne uygun olarak akredite edilmiş bir temsilci tarafından kamu yararına bir projenin yönetimi için alınabilir.

Ayrıca, yatırımın İspanya kanunlarına göre vergi cenneti sayılmayan ve yabancı uyruklunun doğrudan üzerinde bulunduğu bir ülkede yerleşik bir tüzel kişi tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, vize başvurusunda bulunan bir yabancı uyruklunun önemli bir sermaye yatırımı yapmış olduğu anlaşılacaktır. Dolaylı olarak oy haklarının çoğunluğuna sahiptir ve yönetim kurulu çoğunluğunu atama veya görevden alma yetkisine sahiptir.

İspanya Altın Vize Golden Visa Başvuru Belgeleri

Başvuru formu usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmıştır.

Yürürlükteki tam pasaportun ve varsa başvuru sahibinin akrabalarının pasaportunun kopyası.

Başvuru sahibi ve aile üyeleri için İspanya'da ikamet ettikleri süre boyunca haklı gösterilebilecek yeterli ekonomik kaynakların kanıtı. Normalde IPREM'in aylık %400'ü (2022 için IPREM 579,02 €'dur, yani aylık yaklaşık 2.316,08 €'dur) Ayrıca, ana başvuru sahibi için 2 yıl boyunca IPREM'in en az %4oo'sunu kanıtlamalıdır (yaklaşık 56.000 €) ve sorumlu aile üyelerinin her birinin desteği için, 2022'de 579,02 € tutarındaki IPREM'in aylık %200'ü (aile üyesi başına yaklaşık 28.000 €)

**Belgeler İspanyolcaya çevrilmelidir.

Yatırımın kanıtı belgeler: (Yatırımın türüne bağlı)

Borsada işlem görmeyen paylar veya katılma payları: Ekonomi ve Rekabetçilik Bakanlığı Yabancı Yatırımlar Sicili nezdinde yapılan yatırım beyanının bir kopyası.

Borsada işlem gören hisseler: Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na veya yatırımın kaydedildiği İspanya Bankası'na kayıtlı finansal aracı tarafından verilen sertifika.

Kamu borcu: Mali kurum veya İspanya Bankası tarafından verilen ve başvuranın 5 yıl veya daha uzun bir süre boyunca yatırımın tek sahibi olduğunu gösteren sertifika.

Yatırım fonları veya risk sermayesi fonları: İspanya'da yerleşik yönetim şirketi tarafından verilen, Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu'na usulüne uygun olarak kayıtlı, yönetimi altındaki bir veya daha fazla fona en az bir milyon avroluk bir yatırım yapıldığını gösteren sertifika.

Banka mevduatı: Başvuru sahibinin banka mevduatının tek sahibi olduğunun kanıtlandığı finans kurumu tarafından verilen sertifika

Gayrimenkul Edinimi: Başvuru tarihinden 90 gün öncesine ait gayrimenkul veya mülklere ilişkin Tapu Sicilinden alan ve takyidat belgesinin onaylanması ve gayrimenkul satın alma tapuları.

İş projesi: DGCOMINVER'den olumlu bir rapor.

Başvuru sırasında İspanya'da yasal olarak ikamet ettiğinize dair kanıt (örneğin, İspanyol noter huzurunda bir noter tasdiki veya pasaportunuzda İspanya'ya girişin damgası)

İspanya'da faaliyet göstermeye yetkili bir sigorta şirketi ile kamu veya özel sağlık sigortası yaptırın. Sigorta poliçesinin herhangi bir katkı payı içermediğini ve İspanya topraklarının tamamında tam kapsama sunduğunu dikkate alarak.

İspanya'da veya son beş yıl içinde ikamet ettikleri ülkelerde, ilgili İspanya mevzuatında tanımlanan cezai suçlar için sabıka kaydı bulunmamak.

Sertifika usulüne uygun olarak yasallaştırılmalı ve yeminli tercüman tarafından İspanyolcaya çevrilmelidir.

Ücretin ödendiğine dair kanıt.

Tüm belgelerin sunulması için yasal temsilciyi belirleyen belgenin imzası ve başvuru formu

Aile üyeleri durumunda:

 • Başvuru formu usulüne uygun olarak doldurulmuş ve tanıdık tarafından imzalanmış (reşit değilse yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır).
 • Yürürlükteki tam pasaportun kopyası.
 • İspanya'da faaliyet göstermeye yetkili bir sigorta şirketi ile kamu veya özel sağlık sigortası yaptırın
 • Aile bireylerinin adli sicil kayıtları usulüne uygun olarak apostilli olmalı ve yeminli tercüman tarafından İspanyolcaya tercüme edilmelidir.
 • Evlilik cüzdanı usulüne uygun olarak apostilli olmalı ve yeminli tercüman tarafından İspanyolcaya tercüme edilmelidir.
 • Doğum Belgesi (Reşit olmayan çocuklar) usulüne uygun olarak apostilli olmalı ve yeminli tercüman tarafından İspanyolcaya tercüme edilmelidir.
 • 18 yaşından büyük çocuklar için ekonomik bağımlılığı kanıtlayan herhangi bir belge (üniversite harcının ödenmesi, evde yaşama vb.)
 • Ücretin ödendiğine dair belge (reşit olmadığı için yasal temsilci ödemelidir)

İspanya Altın Vize Golden Visa İçin Sık Sorulan sorular

Altın ve Girişimci vizeleri ile ikamet izinleri arasındaki fark nedir?

İspanya Altın Vize Golden Visa (hem yatırımcı/Altın hem de Girişimci vizeleri için başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkenin İspanya konsolosluğunda başvurulur ve bir yıl süreyle verilir).

Ancak, başvuru sırasında yasal olarak İspanya'da bulunuyorsanız, bir yıl yerine iki yıl için verilen ilk oturma izniniz için doğrudan “Unidad de Grandes Empresas (UGE)” (yetkili makam)'a çevrimiçi olarak başvurabilirsiniz. .

İspanya Golden Visa almak için birden fazla mülk edinebilir miyim?

Ana nokta, toplam yatırımın 500.000 € veya daha fazla değerinde olmasıdır, böylece toplam değeri 500.000 € veya daha fazla olan birkaç mülk/varlık (otopark, ticari bina) satın alabilirsiniz.

İspanya Golden Visa ne kadar sürer?

Başvuru yapıldığında İspanya dışındaysanız, İspanya Yatırımcı Vizesi 1 yıl içindir.

Başvuruyu gönderirken şu anda İspanya'da bulunuyorsanız, oturma izni 2 yıl içindir.

Altın Vize faydaları nelerdir?

İspanya Golden Visa, diğer vize türlerine göre şu avantajları sunar:

 • İspanyol İkametgahını kolayca alın.
 • İspanya'da yılda belirli bir süre kalmanıza gerek yok.
 • Schengen Bölgesinde serbest dolaşım
 • Ailenizi yanınızda getirebilirsiniz
 • İspanya'da yasal olarak çalışabilir ve ikamet edebilirsiniz.

Mülkü nakit olarak mı satın almalıyım yoksa finansman kullanabilir miyim?

Hayır, nakit olarak 500.000€'luk yatırımı kendi fonlarınızla yapmalısınız. Ancak, 500.000 €'yu aşan kısım için kredi/ipotek kullanabilirsiniz.

Belgeler hangi dilde sunulmalıdır?

Tüm belgeler İspanyolcaya çevrilmelidir. Ayrıca resmi belgelerin (evlilik cüzdanı, doğum belgesi, adli sicil kayıtları gibi) usulüne uygun olarak tasdik edilmiş olması gerekir.

Yatırımcı vizesi/Altın Vize başvurusu yaparsam, İspanya'da belirli bir süre kalmam gerekir mi?

Hayır, bu izin yenileme için en az 6 ay kalış süresi gerektirmez.

Asıl başvuru sahibinin Yatırımcı vizesinden/Altın Vizesinden kimler yararlanabilir?

İspanya Altın Vize Golden Visa programından eş veya hemcins partneri, 18 yaşından küçükler, asıl başvuranın ekonomik olarak bağımlı olan 18 yaşından büyük çocukları ve asıl başvuranın bakmakla yükümlü olduğu üstsoyları.

İspanya Vatandaşlığını Yatırım Yoluyla Alabilir miyim?

Evet, İspanya Yatırımcı Vizesi, yasaların gerektirdiği süre boyunca İspanya'da yaşadığınız sürece daha sonra İspanyol vatandaşlığı almanın bir yoludur.

İspanya yasaları, kişinin dilekçeden hemen önce yasal olarak, sürekli olarak ve hemen on yıl boyunca İspanya'da ikamet etmiş olmasını şart koşuyor. Ancak, gerekli ikamet süresinin azaltıldığı durumlar vardır:

Beş yıl: Mülteci statüsü elde edenlere İspanyol vatandaşlığı verilmesi için.

İki yıl: Latin Amerika ülkeleri, Andora, Filipinler, Ekvator Ginesi, Portekiz vatandaşları veya Sefarad kökenli kişiler için.

Ancak, İspanya Altın Vize/Yatırımcı Vizesi sürekli bir kalış gerektirmese de, daha sonra İspanyol Vatandaşlığı almak ve bir İspanyol pasaportu almak istiyorsanız, İspanya'da en az 6 ay yaşamanız gerektiği gerçeğini gözden kaçırmamalıyız. gerekli süre için yılın dışında (10 yıl, 5 yıl veya 2 yıl). Ayrıca, İspanyol vatandaşlığını alabilmek için, diğerlerinin yanı sıra, İspanyolca dilini bilmek için tüm gerekliliklere uymalısınız.

Maddi imkanları nasıl kanıtlamam gerekiyor?

Hesabınızın ve banka ekstrenizin güncel bakiyesini içeren banka sertifikası. Tüm belgeler İspanyolcaya çevrilmelidir.

Yeterli ekonomik kaynakları kanıtlamak için yeterli kabul edilen miktar nedir?

Ana başvuru sahibinin (yatırımcı) desteği için, 2022'de IPREM'in %400'ü olan IPREM'in tutarı 579,02 Euro olup, aylık 2.316,08 Euro'dur. Ayrıca, 2 yıl boyunca, ana başvuru sahibi %400 IPREM (yaklaşık 56.000 €) kanıtlamalıdır.

Her aile üyesinin desteği için, 2022'de 579,02 € tutarındaki IPREM'in aylık %200'ü. Ayrıca, 2 yıl boyunca, aile üyesi başına yaklaşık 28.ooo €.

İspanya Altın Vize Golden Visa bilgisi vermeye çalıştık. İspanya vizesi başvuruları için Vize Merkezi uzmanlarımızı arayabilirsiniz. 0212 970 05 56

İspanya aile birleşimi vizesine kimler başvurabilir?

İspanya ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

İspanya için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp