Vatandaşlık

İrlanda'de yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin İrlanda vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. İrlanda’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının İrlanda vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

İrlanda vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. İrlanda vatandaşlığına geçilmesi halinde İrlanda’da seçme seçilme hakkından, İrlanda vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. İrlanda vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla İrlanda vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu İrlanda vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. İrlanda’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan İrlanda vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması İrlanda vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

 

 

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel: +90 (212) 970 05 02
Tel: 0533 035 12 22
online@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 55
info@cieltur.com
İzmir
+90 (232) 970 05 55
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 850 460 15 55
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2138
izmir@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5190
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 50 95
gaziantep@vizemerkezi.com