Vatandaşlık

Çek cumhuriyeti Vatandaşlığını Kazanma Yolları 

Çek Cumhuriyeti'nde yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Çek Cumhuriyeti’ne geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Alman vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.
Çek cumhuriyeti vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Çek cumhuriyeti vatandaşlığına geçilmesi halinde Çek Cumhuriyeti’nde seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Çek Cumhuriyeti vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.
Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Çek cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Çek Cumhuriyeti’nde çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları Çek cumhuriyeti vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.
Farklı amaçlarla Çek cumhuriyeti vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Çek cumhuriyeti vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Çek Cumhuriyeti’nde belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Çek cumhuriyeti vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Çek Cumhuriyeti vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Yükleniyor...
VATANDAŞLIK
İletişim
İstanbul
Tel: +90 (212) 970 05 28
avrupa@vizemerkezi.com
Diğer BilgilerAcil: 0532 476 25 16
Ankara
+90 (312) 970 05 28
keni@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 05 28
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 850 460 15 28
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2085
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5083
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com
Konya
+90 332 225 43 91
konya@vizemerkezi.com