Vatandaşlık

Finlandiya'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Finlandiya vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Finlandiya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Finlandiya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Finlandiya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Finlandiya vatandaşlığına geçilmesi halinde Finlandiya’da seçme seçilme hakkından, Finlandiya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Finlandiya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Finlandiya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Finlandiya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Finlandiya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Finlandiya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Finlandiya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

 

 

Yükleniyor...
Telefon