Çalışma İzni

AB vatandaşı olmayanların Finlandiya’da ticari faaliyette bulunabilmeleri için serbest meslek sahipleri için verilen oturma iznini almaları gerekir. İzni alabilmek için, başvuru sahibinin ticari faaliyeti kar amaçlı olmalıdır. Ticari faaliyetin karlılığı, önceden edinilmiş çeşitli belgelere dayanılarak gösterilebilir; iş planı, bağlayıcı ön sözleşmeler ya da finansman anlaşmaları gibi. Değerlendirme, Ekonomik Kalkınma, Ulaşım ve Çevre Merkezleri (ELY merkezleri) tarafından yürütülür.

Serbest meslek sahibi bir kişinin oturma izni alabilmesi, kişinin geçim kaynaklarının güvence altında olmasına bağlıdır. İşletmenin faaliyetlerinden kazanç sağlaması, belirli bir aylığı olması, kişisel birikimleri ya da satış gelirleri gibi kalemlerden elde ettiği, asgari gelir seviyesinin üzerinde, oturma izninin geçerlilik süresi boyunca elde edeceği düzenli bir gelirinin olması gerekir. Gelir seviyesinin yeterliliğine, Ekonomik Kalkınma, Ulaşım ve Çevre Merkezi (ELY merkezleri) tarafından karar verilir.

Yükleniyor...
Telefon