Malta Erasmus Vizesi

 

Malta turistik ve tarihi özelliklerinin yanında dil eğitimi ve Erasmus programıyla öğrencilerin tercih ettiği Schengen ülkeleri arasında yer alıyor. Malta dil okullarının popülerliği ve fiyat avantajları ülkeyi eğitim açısından bir cazibe merkezi konuma getirmiş durumda. Erasmus, üniversite ve yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelten bir A.B. programıdır ve Malta'da da bu program çerçevesinde Erasmus eğitimi alınabilmektedir. Yükseköğretim kurumlarının birlikte ortak projeler üretip hayata geçirmelerine imkan veren Erasmus programı, üniversitelerin kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Erasmus programının amacı Avrupa’da üniversite ve yüksek öğretimin kalitesini yükselterek, farklı ülkelerdeki üniversitelerin bilimsel ve kültürel çalışmalarda iş birliğinde bulunmalarını sağlamaktır. Yabancı dil kursları, diploma programları, öğrenci değişim programları Erasmus’un kapsamı içinde değildir.

Malta Erasmus başvurusu nasıl yapılır?

Yurt dışındaki üniversiteler, öğrencileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik programı merkezinin kriterlerine göre belirler. Öğrencinin toplam not ortalaması önemli bir değerlendirme ölçüsüdür. Başvurular öğrencinin Erasmus kapsamında bulunan yüksek öğrenim kurumuna yapılır. Ancak üniversitenin Erasmus üniversite beyannamesine sahip olması gerekir. Öğrencinin okumakta olduğu üniversitenin ve gideceği üniversitenin Erasmus kapsamında olması şarttır. Her üniversite Erasmus başvuru, seçim ve sınav tarihlerini kendi takvimine göre düzenler. Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının kriterlerine göre öğrenci seçmesini yapar ve başvuruları kabul eder.

Erasmus uzatma işlemi nasıl yapılır?

Erasmus süresini uzatmak isteyenler Türkiye’de okudukları kuruma bildirimde bulunmalıdırlar. Okulun onayından sonra ilgili uzatma işlemine dair yeterli hibe mevcutsa uzatma işlemi yapılmakla birlikte Erasmus biriminin yetkisinde Erasmus vizesi hibesiz olarak da uzatılabilir. Erasmus dönemini uzatmak isteyen öğrenciler eğitim aldığı okulu değiştiremezler.

Erasmus Hibesi

Erasmus programında yararlanacak olan öğrencilere yurt dışında öğrenim gördükleri süre zarfında kaldıkları süre boyunca finansal destek verilir. Erasmus hibesi olarak bilinen bu destek kredi statüsünde olmayıp öğrencilerden geri talep edilmez. Öğrenci Erasmus hibesi ile yurt dışında konaklamave benzeri tüm masraflarını karşılayacak yeterlilikte değildir. Bir yıllık akademik sürede (3-12 ay arasında) Erasmus programı kapsamında Erasmus hibesi alırlar. Erasmus kontenjanından yararlanamayan öğrenciler ise bütün masraflarını kendileri karşılamaları koşuluyla hibesiz Erasmus programına başvuru yapabilirler. Erasmus programı kapsamında öğrenciye konaklama yeri okulun sorumluluğunda değildir. Bununla birlikte öğrenci AB ofislerinden konuyla ilgili danışmanlık alabilir.

Malta Erasmus Programı vizesinin süresi ne kadar?

Malta Erasmus programında kapsamında öğrenciler 3 ila 12 aya arası öğrenci değişim programından faydalanabilirler. Bu süre daha sonradan Malta ve Türkiye’deki resmi kurumlara başvurularak uzatılabilir. Lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler Malta Erasmus programından faydalanabilirler.

Malta Erasmus vizesi için ne zaman başvuru yapılmalı?

Erasmus öğrencisi olmaya hak kazandıktan sonra Türkiye’deki Maltan Konsolosluğun başvuru yapmanız gerekiyor. Malta Erasmus vizesinin veriliş süresi 7- ila 10 gün içindedir. Ancak Erasmus programına başvuruları 5 ay önceden yapılması ve kabul edilmesi halinde bu süre geçerli olmaktadır.

Malta Erasmus programı için sponsor şart mı?

Erasmus programı kapsamında hibe alan öğrencilerin sponsorlu gitmesine ve sponsor evrakları sunmasına gerek yoktur. Erasmus dışında bir eğitim programıyla Malta’ya eğitim almaya gidiyorsanız, sponsor evraklarını sunmanız gerekecektir. Sponsorunuzun birinci dereceden yakınınız olması ve Malta’da kaldığınız süre zarfında eğitim ve konaklama masraflarınızı karşılayacak finansal yeterlilikte olması gerekir. Erasmus kapsamında hibe alındıysa, hibenin alındığına dair yazının üniversiteniz tarafından Malta konsolosluğuna bildirilmesi gerekemektedir.

Malta Erasmus Vizesi için Gerekli Belgeler nelerdir?

 1. Uzun süreli vize talep formu (İmzalamanız yeterli olacaktır)
   
 2. Pasaport (Son 10 yıl içerisinde alınmış olmalı ve fotokopisiyle birlikte ibraz verilmelidir)
   
 3. 2 adet biyometrik fotoğraf (3.5 x 4.5 cm ölçülerinde, güncel, beyaz fon üzeri)
   
 4. Diploma (Kişinin mezun olması halinde)
   
 5. Öğrenci belgesi veya transkript (Kaşeli, imzalı ve güncel)
   
 6. Muvafakatname (18 yaşından küçük olanlar için, ebeveyn imzalı)
   
 7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
   
 8. Eğitim programı sertifikası
   
 9. Eğitim programının masraflarının karşılanabileceğine dair teminatlar
   
 10. Konaklama masrafları ve eğitim bursunu belgeleyen teminatlar
   
 11. Seyahat sağlık sigortası; 30 bin € teminatlı, uluslararası geçerliliğe sahip 
   
 12. Otel ve uçak bileti rezervasyonu 

 

Erasmus programı dışında Malta’ya eğitim amaçlı gidenlerden istenen belgeler

1- Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)

2- Öğrenci belgesi (Güncel, imza ve kaşesi olan)

3- 2 adet biometrik yeni fotoğraf (35x45 ölçülerinde, beyaz fon arkalı, güncel)

4- Kimlik fotokopisi ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile ve adres bilgilerini içeren)

5- Muvafakatname (Kişi 18 yaşından küçük olması halinde, anne, baba imzalı, orjinal belge)

6- Öğrencinin başvurusunu gerçekleştirdiği okuldan aldığı kayıt kabul belgesi.


Malta Öğrenci vizesi için sponsorun (velilerin) hazırlaması gereken evraklar:


A - İşveren ise;

1 - Sponsor yazısı (Şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş kaşe ve imzalı)

2 - SGK hizmet dökümü 

3 - Güncel şirket evrakları (Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)

4 - Banka hesap dökümü (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte / belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)
     

B- Çalışan ise,

1- İşveren yazısı (İşveren tarafından, şirketin antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben, kişinin bu iş yerinde çalıştığını belirten kaşe ve imzalı) 

2- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

3- Güncel tarihli şirket evraklarınız (Orjinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)

4- SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü (kaşeli ve imzalı)

5- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)

6- Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)

 

C - Devlet Memuru ise

1- Çalışma ve resmi izin belgesi (Bağlı bulunulan kurumdan alınmış)

2- Görev kimlik kartı fotokopisi (Ön ve arka yüz)

3- Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)

4- Banka hesap özeti (En az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)

5- Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

 

 D - Emekli ise

1 - Sponsor yazısı (Konsolosluğa hitaben, sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmiş, ıslak imzalı)

2 - Maaş bordrosu (Son 3 aylık, imza ve kaşeli)

3- Banka hesap özeti (Son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte /belge orjinal ıslak kaşeli olmalı)

4- Emeklilik kartı fotokopisi 

 

Yükleniyor...
ALT MENÜ
× Turistik Vize
Ticari Vize
Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi
Transit Vize
Malta Dil OKulları
Malta Erasmus Vizesi
Gemici Vizesi
Vize Evrakları
Vize Ücretleri
Vize Reddi
Telefon
x