Belarus Konsolosluğu

Belarus Konsolosluğu

Belarus Konsolosluk görevleri, hizmet bölgesi, çalışma sistemi gibi konular üzerine gerekli bilgileri tarafınız ile paylaşmayı amaçladığımız sayfamıza hoş geldiniz. Belarus için gerçekleştirilen vize taleplerinin konsolosluk kararınca değerlendirilmesi nedeniyle konsolosluklar hakkında genel bir bilgiye sahip oldukça süreç içerisinde oldukça önem arz eden konular arasında yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hizmet vermekte olan Belarus Konsolosluklarının görevlerini anlamak vize talebi oluşturulması sırasında yol gösterici olma niteliği göstermektedir. Konsoloslukların hangi illerde yer aldığı ve hangi illerden yapılan başvuruları kabul ettiği bilgileri başvuru sahipleri açısından önem teşkil etmektedir.

Devletlerin, diğer devletlerin büyük ve ticari kentlerine, bulunulan ülkenin mülki amirleri ile temas kurma, vize işlemleri, pasaport yenileme, temsil edilen ülke vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik gibi durumları ile ilgilenme, ulaşım, sağlık, eğitim ve hukuki durumlarda çözüm üretmek amacıyla kurdukları merkezlere “Konsolosluk” denilir. Uluslararası bir hukuk devletinin diğer devletlerde konsolosluk kurmasının mecburi olmadığı ifade edilmektedir. Ancak devletler diğer devletler karşısındaki çıkarlarını ve diğer ülkelerde ikamet eden vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla konsolosluk açarlar. Konsoloslukların açılması bulunulan ülke devletinin izni ile mümkün olmaktadır. Aynı zamanda alınan bu izin devletin isteği doğrultusunda kaldırılabilir.

Belarus Dış İşleri Bakanlığı tarafından gidilecek ülkede bulundukları şehrin mülki amirleri ile temasta bulunarak kendisi için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere atanan kişilere “konsolos” denilmekte. Konsoloslar bulundukları şehrin büyüklüğü ve ticari niteliği temel alınarak başkonsolos, konsolos ve konsolos yardımcısı olarak hizmet vermekteler. Belarus Konsolosluğu Konsolosluk çalışanları diplomatik temsilci vasfına sahip değildir. Resmi olarak diplomatik görevlere atananlar dışında kalanlara diplomatik ayrıcalık tanınmamaktadır. Ancak görevlerini yerine getirdikleri esnada bürokratik konularda ve adli kovuşturmalarda belli başlı ayrıcalıklara sahip olurlar. Konsolosluk binalarının dokunulmazlıkları vardır.

Belarus Konsolosluğu’nun Görevleri

Belarus Konsolosluğu, resmi bir kurum olmasının yanı sıra diplomatik yetki sahibi değildir. Türkiye’de ülkesinin menfaatlerini koruyan ve ilerleten, çeşitli resmi süreçleri idame ettiren resmi bir kurumdur. Belarus Konsolosluğu’nun görevleri bazı antlaşmalar ve nizamnamelerle tasarlanmıştır. Belarus Konsolosluğu’nun en genel amacı ise, Türkiye devleti içerisindeki ticari menfaatlerini korumak, geliştirmek, pasaport yenileme işlemleri, tıbbi, kanuni, eğitim alanında yardım sağlama, ulaşım bulundukları ülkelerin otoriteleri ile iletişim kurma, yurt dışında ölüm, doğum, ayrılık ve dünyevi olaylarla ilgili olmaktır.

Belarus’un Türkiye sınırları içerisinden birden fazla konsolosluğu bulunmaktadır. Konsolosluklar farklı illerde olmakla birlikte farklı illerden gelen başvurulardan sorumlu kabul edilmektedir. Oluşturan vize talepleri ilgili konsolosluk tarafından değerlendirilmektedir. Belarus vizesinin talep edildiği şekilde gerçekleştirilebilmesi konusunda destek veren kurumların vize taleplerini kabul etme ve değerlendirme yetkisine sahip olmadığını hatırlatmak isteriz.

Konsolosluklara yapılan vize taleplerinin en uygun şekilde yapılması başvurunun olumlu olarak sonuçlanabilmesi açısından oldukça önemlidir. Başvuru işlemleri sırasında yapılan hatalar, evrakların eksik bir şekilde ibraz edilmesi ya da seyahatin güven vermemesi gibi nedenlerle konsolosluk tarafından olumsuz karar verilebilmektedir.

Belarus konsolosluk işlemleri hakkında vermiş olduğumuz bilgilerin şahsınıza yardımcı olduğunu umarız. Belarus vizeişlemleri sırasında kurumumuzu tercih ederek işlemlerin tümünün en doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlayabilirsiniz. Danışmanlarımız ile görüşmek için telefon numaralarımızı ya da [email protected] e-posta adresimizi kullanabilirsiniz. Yüz yüze görüşmeleriniz için ikamet bölgenize en yakın ofislerimizden birini ziyaret edebilirsiniz.

Belarus ile ilgili sizden gelen sorular

0 sorudan en popüler 0 soru görüntüleniyor. Tüm soruları göster

Belarus için Soru Sorun

Alanlarında uzman danışmanlarımız sorularınızı en kısa süre içinde cevaplayacaktır.

Hızlı Erişim

Hemen Başvur

Hemen Başvur

Alanlarında uzman danışmanlarımız ile vize başvurularınızı hızlıca tamamlayın.

Whatsapp