Yatırımcılar için vatandaşlık

Litvanya’da iktisadi-ticari faaliyete girişmeyi planlayan herkes, işini Ekonomi Bakanlığı nezdinde aşağıda açıklandığı gibi kaydettirmek zorundadır. İktisadi faaliyet yürütme yetkisi, şirketin adının Ticaret Sicil Gazetesi (Register of the Companies)’nde yayınlanması üzerine kazanılmaktadır. Sigorta ve bankalar gibi bazı iş kolları müstesna olmak üzere, Litvanya’da ticari mevcudiyet tesis etmenin prosedürü basittir. Lotaryacılık, narkotik madde ya da silah satışı yapmak isteyenlere izin verilmemektedir.

Yeni kurulan bir şirket adını Patent Bürosu’na kaydettirmek zorundadır. Yabancı yatırımcılar toprak hariç gayrimenkul edinebilmektedir. Şu anda yabancı sermayeli şirketler, devlet toprağını 99 yıllığına kiralayabilmekte; bu süre sonunda tekrar kiralamak istediklerinde öncelikli olabilmektedirler. Yabancıların olduğu kadar vatandaşlığı olmayan, yerel hükmi ve gerçek şahısların toprak sahibi olmalarına da şimdiye değin izin verilmemiştir. Daha önce Litvanya Cumhuriyeti Anayasası uyarınca, toprak ancak Litvanya vatandaşlarına ve bunların yanısıra yabancı ülkelerin elçilik veya konsolosluklarına ait olmaktaydı. Ancak, Anayasa’nın 47. maddesine yapılan I-1390 960620 sayılı değişiklik uyarınca, toprak mülkiyeti reformu, 1 Şubat 1998 tarihli Avrupa Anlaşması’nın akdini müteakip yürürlüğe girmiştir. AB üyesi veya Avrupa Anlaşması, OECD ya da NATO’ya taraf ülkelerden kaynaklanan yabancı unsurların, destekleyen mevzuatın yürürlüğe girmesini müteakip, tarım-dışı amaçlarla toprak sahibi olmalarına izin verilecektir.

Litvanya ticari vize

Yükleniyor...