Vatandaşlık

Litvanya'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Litvanya vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Litvanya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Litvanya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Litvanya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Litvanya vatandaşlığına geçilmesi halinde Litvanya’da seçme seçilme hakkından, Litvanya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Litvanya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Litvanya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Litvanya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Litvanya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Litvanya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Litvanya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Litvanya vize işlemleri

Yükleniyor...