Vatandaşlık

Lesotho Vatandaşlığı

Afrika kıtasının güneyinde bulunan Lesotho ülkesi için vatandaşlık belirli durumlara göre verilmekte olup yabancı uyruğu olan kişiler için de vatandaşlık verilebilmektedir. Lesotho vatandaşlığının verilebilmesi için çeşitli kriterlerin karşılanması gereklidir. Lesotho vatandaşlığı için karşılanması gereken kriterler ise vatandaşlık hakkının verildiği durumlara göre değişmektedir. Lesotho vatandaşlığının verilme durumları ve bu durumlar halinde karşılanması gereken kriterleri size aşağıda belirtiyoruz.

Doğum yeri durumunda verilen vatandaşlık:
Bir kişinin Lesotho’da doğması durumunda Lesotho vatandaşlığı verilebilmektedir. Lesotho’dan doğan kişinin annesi veya babası veya her ikisi Lesotho vatandaşı ise bu kişinin Lesotho vatandaşlığı alma hakkı olmaktadır. Bu hususla ilgili tek istisna babası diplomatik görev için Lesotho’da olan kişiler için uygulanmakta olup, babası bu durumda olan Lesotho’da doğmuş kişilere vatandaşlık verilmemektedir.

Lesotho soyunun olması durumunda verilen vatandaşlık:
Lesotho sınırları dışında doğan kişilerin babasının Lesotho vatandaşı olması veya annesinin Lesotho vatandaşı olması halinde Lesotho vatandaşlığı verilebilmektedir. Bu kişiye Lesotho vatandaşlığının verilebilmesi için kişinin babasının medeni hali fark etmezken annesinin bekar olması gerekmektedir.

Evlilik yoluyla verilen vatandaşlık:
Lesotho vatandaşı ile evli olan yabancı uyruklu bir kadının Lesotho vatandaşlığı için başvurmuş olması ve sadakat yemini etmesi durumunda bu kadına Lesotho vatandaşlığı verilebilmektedir.

Yabancı uyruklu olan kişilere verilen vatandaşlık:

Başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip olup da yukarıda belirtilen durumların dışında kalan diğer kişiler de Lesotho vatandaşı olabilmektedir. Bu kişiler yukarıdaki grupların dışında kalanlar için belirlenen kriterleri yerine getirdiği takdirde Lesotho vatandaşlığını almaya hak kazanabilmektedir. Yukarıdaki grupların içinde olmayan yabancı uyruklu kişiler;

- En az 21 yaşında olmalı
- Lesotho’da en az 5 yıl yasal olarak ikamet etmeli
- Sadakat yemini etmeli
- İyi karaktere sahip olmalı
- Lesotho’da kalıcı olarak yaşamayı planlamalı
- Akli dengesi yerinde olmalı
- Lesotho’nun resmi dillerini (Sotho ve İngilizce) bilmeli
- Yeterli maddi durumu olmalı
- Diğer ülkenin vatandaşlığını terk etmelidir.

vatandaşlık hizmeti vermemekteyiz

 

Önemli Not:
Lesotho Devleti çifte vatandaşlık kabul etmemektedir. Yalnızca doğuştan ya da anne veya babanın vatandaşlığından dolayı Lesotho vatandaşı olan kişiler 21 yaşına kadar çifte vatandaş olabilmektedir. Fakat bu kişiler de 21 yaşına gelince Lesotho vatandaşlığını sürdürebilmesi için diğer ülkenin vatandaşlığından çıkmalıdır.

 

 

 

Yükleniyor...