Vietnam Vatandaşlığı

Vietnam'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Vietnam vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Vietnam’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Vietnam vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Vietnam vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Vietnam vatandaşlığına geçilmesi halinde Vietnam’da seçme seçilme hakkından, Vietnam vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Vietnam vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Vietnam vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Vietnam vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Vietnam’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Vietnam vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Vietnam vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Vietnam Vatandaşlık

Vietnam’da yaşamak ve oranın insanının yaşadığı ve sahip olduğu haklara kavuşmak istiyorsanız ve en önemlisi Vietnam vatandaşı olma gibi bir arzunuz varsa halletmeniz gereken başlıca gereklilikler vardır. Bunları sizler için düzenledik.

İlk olarak Vietnam vatandaşlığı başvurusu yapacaksanız sizden istenen bazı şartları yerine getirmiş olmanız gerekmektedir. Bu şartlar kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 1. Vietnam yasalarının gerektirdiği şekilde davranış sergilemek
 2. Vietnam devlet yasalarına uymak, gelenek ve göreneklerine saygı uymak ve Vietnam ulusunun günlük yaşamlarına uyum sağlamış olmak.
 3. Toplumda ve gerekli durumda kendisini ifade edecek kadar Vietnam dilini bilmek
 4. Vietnam’da kendisine yetecek kadar kendisini idare etme becerisi

Bu şartları sağlayan kişiler Vietnam vatandaşlığına başvuru yapabilir. Başvuru yapmak için de ayrıca istenen ve bilinmesi gereken başka şartlar ve belgeler de gerekmektedir. Onları da aşağıdaki gibi sıraladık:

 1. İlk olarak başvuru sahibi belgelerini Adalet Bakanlığına vermelidir. Ve yaşadığı yerin bilgilerini içerek belgeleri ayrıca sunması gerekmektedir.
 2. Belgeler şu şekildedir:
 3. Vietnam vatandaşlığı için başvuru belgesi
 4. Sürekli oturum kartı  fotokopisi (Geçici oturum kartından farklıdır)
 5. Kimlik kartı, pasaport ya da doğum belgesi fotokopisi (yeni verilecek belge ile bilgi değişimi için)
 6. Adalet Bakanlığından verilmiş düzenlenmiş vatandaşlık izni
 7. Polis raporu (Vietnam’daki polis birimlerince verilmelidir ve başvuru yapmadan önceki 90 günü de içermelidir.)
 8. Vietnam dil becerisini gösterir ve ispat eder belgeler (Eğer Vietnam’daki bir okuldan mezunsa ya da hala o kuruma devam ediyorsa oradan alınabilir. Ya da yetkili dil merkezlerinden de verilmiş olabilir. Varsa başka öğrenim belgelerini de eklemesi faydalıdır.)
 9. Başvuru sahibinin Vietnam’da kendi başına yaşayabilecek kadar maddi durumu olduğunu gösterir belgeler. (Asgari ücret belgeleri, iş sözleşmeleri, şirket belgeleri, vergi belgeleri vs. Bu belgeler kişinin maddi durumu hakkında bilgi edinmesini sağlar.

Bazı durumlarda bu belgelerin dışında da belgeler istenebilir. Bunlar özel durumlarda olan şartlar. Bu şartları şu şekilde sıraladık:

 1. Vietnamlı bir kişi ile evlenen biri ayrıca evliliklerini ispatlayıcı belgeler vermelidir. Evlilik cüzdanı vs.
 2. Vietnamlı kişilerin ebeveynleri bunu ispatlayabilecek belgeler vermelidir. Bu kişiler böylece Vietnam vatandaşı olabilir.
 3. Vietnam ulusuna olumlu ve önemli bir katkı sunmuş bir kişi bunları ispatlayacak belgeler vermelidir. (Ödüller, madalyalar, sertifikalar ya da Vietnamlı bir şirket tarafından verilmiş bir ödül ya da yetenek sertifikası)
 4. Bu belgeler Vietnam dilinde verilmelidir. Ve bu belgeler yasal olmalıdır.
 5. Bu işlemler genellikle 115 gün kadar tutar ve toplamda sizden 150$ kadar para istenebilir.
 6. Vietnam vatandaşlığını kazanan bir kişi yeni bir Vietnamlı ismi almalıdır. Bu ismi siz Vietnam vatandaşlığına başvuru yapmadan önce seçmelisiniz.

 

 

daha fazla göster

Yükleniyor...