Vatandaşlık

Letonya'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Letonya vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Letonya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Letonya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Letonya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Letonya vatandaşlığına geçilmesi halinde Letonya’da seçme seçilme hakkından, Letonya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Letonya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Letonya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Letonya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Letonya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Letonya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Letonya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel: +90 (212) 970 05 74
avrupa@vizemerkezi.com
Diğer BilgilerTel : 0532 476 25 16
Ankara
+90 (312) 970 05 74
keni@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 05 74
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 850 460 15 74
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2183
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5238
ayko@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com