Umman Konsolosluk

Umman Konsolosluk hizmetleri ile Umman Vizesi başvurusunda bulunacak vatandaşlarımız başvuru işlemlerini kurumumuz Vize Merkezi aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Dünya üzerinde yer alan uluslararası devletlerin isteği ve bu isteğin onaylanması ile açılabilmektedir. Kurulan elçilikler ile sınırları içerisinde bulunulan ülkenin mülki amirleri ile iletişim kurma, vize ve pasaport işlemlerini gerçekleştirme gibi konularda hizmet sağlamaktadır. Konsolosluklar içerisinde yer aldıkları ülkede ikamet etmekte olan kendi ülke vatandaşlarına hizmet sağlamaktadır. Bu hizmetler arasında doğum, ölüm, evlilik işlemleri ile ulaşım, sağlık, eğitim ve hukuki süreçlerin çözüme kavuşturulması gibi konular yer almaktadır. 

Uluslararası hukuk devletlerinin başka bir devletin sınırları içerisinde konsolosluk açmasına ilişkin herhangi bir mecburiyeti bulunmamaktadır. Temsilcilikler devletlerin diğer devletlere karşı kendi çıkarlarını ve diğer ülkelerde ikamet eden vatandaşlarına ait hakları koruma amacıyla kurulmaktadır. Konsolosluklar sınırları içerisinde bulundukları ülke devletinin izni ile açılabilmektedir. Aynı izin yine ilgili devlet kararı ile kaldırılabilmektedir. 

Konsolosluk hizmetleri dahilinde kendi ülkesinin yetkili makamı tarafından ataması yapılan kişilere konsolos ünvanı verilmektedir. Konsoloslar görevde bulundukları şehrin büyüklüğüne göre Başkonsolos, Konsolos Yardımcısı, Fahri Konsolos gibi ünvanlara sahip olabilmektedir. 

Umman Konsolosluk çalışanı olarak görev alan kişilerin diplomatik temsilci vasfı bulunmamaktadır. Resmi olarak diplomatik göreve ataması yapılan kişiler haricindeki konsolosluk çalışanlarına diplomatik ayrıcalık tanınması söz konusu olmamaktadır. Konsolosluk çalışanı olarak görev alan kişilerin görevlerini yerine getirdikleri süreç içerisinde bürokratik konular ve adli kovuşturmalar dahilinde belli başlı ayrıcalıkları bulunabilmektedir. 

Umman Konsolosluk Görevleri 

Umman temsilcilikleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Umman Sultanlığı menfaatlerini koruma ve ilerletme, çeşitli resmi süreçleri idame ettirme amaçları doğrultusunda resmi kurum olarak hizmet vermektedir. Konsoloslukların görevleri nizamnameler ve anlaşmaları çerçevesinde belirlenmektedir. 

Umman temsilciliklerinin genel amaçları ve görevleri arasında Türkiye Cumhuriyeti içerisinde ticari menfaatleri koruma ve geliştirme, pasaport işlemleri, vize işlemleri, kanun eğitim alanlarında yardımcı sağlama, T.C. otoriteleri ile iletişim kurma, kendi ülke vatandaşlarının konsolosluk işlemlerini yerine getirme konu başlıkları yer almaktadır. 

Türkiye sınırları içerisinde Umman temsilciliği olarak Umman Ankara Büyükelçiliği ve Umman İstanbul Fahri Konsolosluğu hizmet vermektedir. Umman Büyükelçiliği ve Umman Fahri Konsolosluğu görevleri, faaliyet alanları, iletişim ve ulaşım bilgileri gibi detayları kendileri için ayrılan sayfalar üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. 

Umman Konsolosluk hizmetleri, Umman vize işlemleri, başvuru süreci gibi konularında detaylı bilgi almak isteyebilirsiniz. Bunun için +90 (212) 963 63 57 numaralı telefon ve ortadogu@vizemerkezi.com e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Umman Vize Ücretleri

Yükleniyor...
Vize Başvuru Merkezi
Vize Merkezi - 2022 Tüm Hakları Saklıdır PAGE_ID : 6760