Gana Vatandaşlığı

Gana'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Gana vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Gana’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Gana vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Gana vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Gana vatandaşlığına geçilmesi halinde Gana’da seçme seçilme hakkından, Gana vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Gana vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Gana vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Gana vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Gana’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Gana vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Gana vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 970 05 44
Faks : +90 (212) 287 72 44
ortadogu@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 44
ayko@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 05 44
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 850 460 15 44
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2109
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5173
ayko@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com