Vatandaşlık

Slovenya Vatandaşlığını Kazanma Yolları 

Slovenya'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Slovenya vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Slovenya’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Slovenya vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.
Slovenya vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Slovenya vatandaşlığına geçilmesi halinde Slovenya’da seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Slovenya vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.
Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle Slovenya gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla Slovenya vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle Slovenya’da çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları Slovenya vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.
Farklı amaçlarla Slovenya vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Slovenya vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Slovenya’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Slovenya vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Slovenya vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

Yükleniyor...
Telefon