Tayvan Evrak Tasdik İşlemleri

Evrak tasdik işlemi belgedeki imzanın doğruluğunu ve belgeyi imzalayanın sorumluluğunu doğrulamak amacıyla yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandıran, bir belgenin resmiyetini tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerli olmasını sağlayan bir resmi işlemdir. Evrak tasdik işleminde bölgenin valiliği ve ülkenin konsolosluğu veya büyükelçiliği belgenin gerçek olduğunu onaylayarak belgeyi Türkiye dışında da geçerli duruma getirirler.

Evrak tasdik işlemleri evrak çeşidi ayırmaksızın belli prosedürlere tabidir. Tasik edilecek evrak bir yeminli tercüman tarafından İngilizce/Çince dillerinden birine çevrilir. Aslına uygun oluşturulan evrak noter tarafından tasdik edilir. Valilik tarafından da onaylanan evrakın Tayvan Büyükelçiliği’ne iletilmesi gereklidir.

Tayvan evrak tasdik işlemleri, ticari fatura tasdiki, eğitim diploma tasdiki, çalışma izni, evlilik cüzdanı tasdili, vekalatname gibi resmi evrakların tasdiklerinin büyükelçilik/konsolosluk tarafından yapılmasıdır.

Vize Merkezi Tayvan evrak tasdik işlemleri hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir. Evrak tasdik işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için Vize Merkezi temsilcilerimizi arayabilirsiniz.

Tayvan evrak tasdik işlemlerini sizin adınıza takip edebilmek ve yapabilmek için hazırlamanız gereken belgeler şunlardır:

Tayvan Evrak Tasdik İşlemleri için Gerekli Evraklar

  1. Doldurulmuş vize başvuru formu
  2. Yeminli tercümanın belgeyi veya belgeleri İngilizce veya Çinceye çevirisi. (Tayvan’daki makam hangi dilde istiyorsa)
  3. Çeviri yapılan belgenin noter onayı
  4. Kaymakamlık veya valilik onayı (illere göre değişiklik göstermektedir)
  5. Türk Dışişleri Bakanlığına onayı

Evrak Tasdik Başvurusunda İstenen Evraklar

  • Tasdik edilecek ve Türk Dıişleri Bakanlığı tarafından onaylanan resmi belge
  • Başvuru sahibinin kimliği fotokopisi (vekili tarafından başvuru yapılıyorsa vekilin kimliği fotokopisi de eklenmesi gerekir)

ÖNEMLİ NOTLAR:

Apostil yapılmış belgeler temsilcilikte geçerli değildir. Dolayısıyla Türkiye’deki makamlarda yapılan apostiller Tayvan temsilciliğinde geçerlilik kazanmamaktadır.

Türkiye’deki kurumlardan alınacak onay işlemleri ve sırası değişkenlik gösterebilmektedir. Kesin bilgiler Türkiye Dışişleri Bakanlığına danışılarak elde edilebilir. Belgeler üzerinde oluşabilecek yanlış, eksik veya fazla mühürlenden Tayvan Büyükelçiliği sorumlu tutulamaz.

tayvan e-vize

Yükleniyor...