Araştırmacılar İçin Oturum İzni

Araştırmacılar İçin Çalışma Vizesi Alımında Gerekli Evrak Listesi

1. Pasaport

2. Vize Başvuru Formu

3. İki adet fotoğraf, arka fon beyaz bir adet biyometrik fotoğraf (35x45 ebat)

4. Muvafakatname: Reşit olmayan başvuru sahipleri için gerekli noter onaylı yazı. Anne veya babası ya da her ikisi olmadan seyahat edecek çocuklar için yeni tarihli ve noter tarafından onaylanmış orijinal muvafakatname . Ebeveyn(ler)in kimlik fotokopisi ile birlik te sunulmalıdır.

 

 

Sanat amaçlı Lüksemburg’ya seyahat ediliyor ise: Lüksemburg’dan gönderilmiş, faaliyetleri belirten davetiye. 4 haftadan fazla kalma durumunda izin belgesi gerekmektedir.

Spor amaçlı Lüksemburg’ya seyahat ediliyor ise: Lüksemburg’dan davet yazısı ve varsa lisans belgesi. 4 haftadan fazla kalma durumunda izin belgesi gerekmektedir.

Eğitim amaçlı Lüksemburg’ya seyahat ediliyor ise: Lüksemburg’daki davet eden kurumdan gezinin amacı ve süresini belirten yazı. Türkiye’deki okuldan/kurumdan yazı.

AB eğitim ve araştırma programları / projeleri: Lüksemburg’daki üniversite veya araştırma biriminden orijinal davetiye. Türk Ulusal Ajans veya TÜBİTAK tarafın dan yazılmış.

AB programlarından burs/destek alındığına dair yazı. Türkiye’deki eğitim kurumundan yazı.

Grup halinde gitmek isteyenler: Lüksemburg’daki federasyondan davet yazısı ve Türkiye’deki federasyondan açıklayıcı yazı.

Başvuru sahibi çalışan ise: İşvereninizden görevinizi de belirtilmiş olan izin belgesi, SGK işe giriş bildirgesi ve hizmet dökümü.

Maaş Bordroları: Son 3 aylık olmalıdır.

İş yeri sahibi ise: Vergi levhası, ticaret gazetesi kaydı, ilgili meslek odası sicil kaydı ve imza sirküleri.

Kamu personeli ise: Çalıştığınız kurumdan yazı.

Çiftçi ise: Ziraat odası sicil kaydı, ekili tarım alanınızın veya toprağınızın bulunduğuna dair belge.

Emekli ise: Emeklilik belgesi/emekli banka cüzdanı.

Öğrenci ise: Türkiye’deki okulundan öğrenci olduğunu gösterir evrak. Resmi tatiller dışında seyahat etmek isteyen ve devam zorunluluğu bulunan öğrencilerden okuldan izin yazısı.

Çalışmayan kişilerden: Geçiminizi sağlayan kişinin evrakları.

Finansal Durumu Gösterir Belgeler: Mali durumunuzu gösteren son dönemlere ait evraklar: banka hesap dökümleri, tapular, ruhsatlar, kira kontratları vb.

Pasaport fotokopileri: Yeni pasaportun ve, varsa, eski pasaportların bütün işlenmiş sayfalarının fotokopileri (kimlik bilgileri, geçerlilik süreleri, varsa vizeli ve mühürlü sayfalar, vb.) varsa eski Schengen, İngiltere, Amerika ve Kanada vizelerinin fotokopileri.

Yabancılar için ikamet belgesi: Türk vatandaşı olmayanlardan oturum izni

 

Yükleniyor...
Telefon