Vatandaşlık

Lihtenştayn Vatandaşlığını Kazanma Yolları 


Lihtenştayn'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Lihtenştayn vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Lihtenştayn’a geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Lihtenştayn vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Lihtenştayn vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Lihtenştayn vatandaşlığına geçilmesi halinde Lihtenştayn’da seçme seçilme hakkından, AB ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkına, Lihtenştayn vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Özellikle Lihtenştayn gibi tarihinde çok sayıda göç almış toplulukların kendi kabul ettiği ülke vatandaşlarına bu konuda çok fazla sayıda tanınmış yasal haklar bulunmaktadır. Bu amaçla Lihtenştayn vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir. Bu sebeplerle Lihtenştayn’da çok uzun bir zamandır ikinci vatan toprağı kabul ettikleri göçmen bölgelerinde yaşayan milletlerin vatandaşları Lihtenştayn vatandaşlığı hakkını daha hızlı ve kolay bir şekilde kazanabilirler.

Farklı amaçlarla Lihtenştayn vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Lihtenştayn vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Lihtenştayn’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Lihtenştayn vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Lihtenştayn vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

 

lihtenştayn vatandaşlığı

Yükleniyor...
Vize Başvuru Merkezi
Vize Merkezi - 2023 Tüm Hakları Saklıdır PAGE_ID : 4617