Aile~Arkadaş Ziyareti Vizesi

Yunanistan Aile-Arkadaş-Akraba Ziyareti vizesi için gereken evraklar nelerdir?
 

Yunanistan Aile-Arkadaş-Akraba vize başvuru işlemlerinde kullanacağınız evrakların güncel tarihli olduğundan emin olunuz.

1- Pasaport (Seyahatin dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalı)

2- 2 adet biometrik Yeni fotoğraf (Güncel, beyaz fon üzeri, 3,5x4,5 cm ölçülerinde)

3- Kimlik ön ve arka yüz fotokopisi

4- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği

* Aile ve adres bilgilerini içeren belgeye ek olarak evli bayanların kızlık soyadını içeren diğer belgeyi de temin etmeleri gerekmektedir.

5- Davet yazısı – e-mail veya faks yoluyla temin edilebilir.

* Davetiye (Yunanistan'daki polis karakolundan veya vatandaşlık servis merkezlerinden tasdik edilmeli)

6- Güncel banka hesap özeti

* Son 3 aylık, en az 4.000 TL bakiyesi olan kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmelidir.

* Başvuru sahibinin aynı zamanda bir başka kişi için sponsor olacak olması halinde ise her kişi için ek 4.000 TL daha bakiye bulundurması gerekecektir.

7- Kişi Yabancı uyruklu ise;

* En az 6 ay geçerli TC ikamet izni ve Çalışma izni fotokopisi

8- Ek gelir belgeleri;

* Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı varsa tapu, araç ruhsatı ve kira gelirine dair fotokopiler,

9- Kişi Free Lance çalışıyor veya Danışmanlık hizmeti veriyorsa;

* Noter onaylı Orjinal iş sözleşmesi 

 

Başvuru sahibinin Meslek bilgisine göre hazırlaması gereken evraklar;

Kişi Şirket çalışanı ise;

1- Şirket yazısı – Orjinal belge

* Şirket yetkilisi tarafından antetli kağıda Konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede; başvuru sahibinin şirketteki görevi, izinli olduğu tarihler ve seyahat sonrası işyerindeki görevine devam edeceği belirtilmeli, belge kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde beyan edilmelidir.

2- SGK işe giriş bildirgesi

3- SGK 4 A detaylı hizmet dökümü

* e-devlet şifrenizle temin edebilirsiniz.

4- Maaş bordroları

* Son 3 aylık ıslak imza ve kaşeli belgeler.

5- Güncel tarihli şirket evrakları

* Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri

* Şahıs şirketi sahibi başvuru sahipleri şirketlerinin sadece İmza beyannamelerini ve Vergi levhası fotokopilerini sunmaları yeterli olacaktır.

 

Kişi Şirket sahibi ise;

1- Vize talep dilekçesi – Orjinal belge

* Şirketin antetli kağıdına Konsolosluğa hitaben yazılacak dilekçede seyahat tarihleri, amacı, geri dönüş taahhütü verilmeli belge kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

2- 4 B Detaylı hizmet dökümü veya BAĞ-KUR ödeme dökümü

* e-devlet şifrenizle temin edebilirsiniz.

3- Güncel tarihli şirket evrakları

* Orjinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri

* Şahıs şirketinde görevli başvuru sahipleri şirketlerinin sadece İmza beyannamelerini ve Vergi levhası fotokopilerini sunmaları yeterli olacaktır.

 

Kişi Emekli ise;

1- Emeklilik kartı fotokopisi veya Emekli olunan kurumdan alınmış ıslak imzalı orjinal yazı

2- Maaş dökümü

* Maaş ödemelerinizin yattığı bankadan kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmiş belge.

* Maaşın PTT’den alınmış olması halinde PTT’den alınmış son 3 aylık mühür ve ıslak imzalı döküm

 

Kişi Öğrenci ise;

1- Öğrenci belgesi

* Güncel tarihli orjinal belge

2- Sponsor ebeveynin mesleki durumuna yönelik evraklar,

3- Sponsor yazısı

* Öğrenci için sponsor olacak ebeveynin hazırlaması gereken bir evraktır.

4- Muvafakatname belgesi

* Başvuru sahibi 18 yaşında küçük ise anne ve baba tarafından imzalanmış, noter onaylı orjinal belge.

* Anne ve baba ile birlikte seyahat edecek 18 yaşında küçük tüm başvuru sahipleri için Muvafakatname belgesinin aslının sunulması zorunludur.

 

Kişi Ev Hanımı ise;

1- Sponsor ebeveynin mesleki durumuna yönelik evraklar,

2- Sponsor yazısı

* Ev Hanımı için sponsor olacak kişinin hazırlaması gereken bir evraktır. Belgede sponsor olunacağı ve yakınlık derecesi belirtilmelidir.

 

Kişi Devlet Memuru ise;

1- İzin belgesi

* Bağlı bulunduğunuz kurumdan mühür ve ıslak imzalı orijinal belge olarak temin ediniz.  

2- Çalışma belgesi

* Bağlı bulunduğunuz kurumdan mühür ve ıslak imzalı orijinal belge olarak temin ediniz.  

3- Maaş dökümü

* Son 3 aylık kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte temin edilmelidir

4- Görev kimlik kartı ön ve arka yüz fotokopisi

 

Kişi Çiftçi ise;

1. Çiftçilik belgesi

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel :+90 (212) 970 04 52
Faks : +90 (212) 287 72 44
avrupa2@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 04 52
ankara@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 04 52
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 23 65
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 55 10
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com