Vatandaşlık

Değerli ziyaretçilerimiz, web sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Okuyacağınız metinler, Vize Merkezi – Yemen Vize Departmanı tarafından Yemen vizesi ve vatandaşlık başvuru prosedürleri hakkında genel bilgilere erişebilmeniz için hazırlanmıştır.

Yemen Vatandaşlığı hakkında kapsamlı bilgi için web sayfamızı dikkatli bir şekilde incelemenizi öneriyoruz.

Yemen Vatandaşlığı

Yemen yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Yemen vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen yasa 1975 yılında kabul edilmiş olup, halen geçerliliğini korumaktadır. Yemen’e geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Irak vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Yemen vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Yemen vatandaşlığına geçilmesi halinde seçme-seçilme hakkından, Irak içerisinde serbest dolaşım hakkına, Irak vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Yemen’e sıklıkla giden ve orada ticari-ekonomik faaliyetler gerçekleştiren Türk vatandaşlarının bilmeleri gereken husus, Yemen Anayasası’nın ÇİFT VATANDAŞLIĞA İZİN VERMEDİĞİ hususudur. Bu da, Yemen vatandaşlığına geçmek isteyen Türk vatandaşlarının öncelikle Türk vatandaşlığından çıkmaları gerektiğini ifade etmektedir. Buna karar verilmesi halinde, Yemen vatandaşlığına geçebilmek mümkün olup, anılan vatandaşlığa geçmek için gerekli şartlar aşağıda sunulmuştur.

Vatandaş olmak için olduğu gibi, vatandaş olarak kalabilmek de önemlidir. Bu da vatandaşı olunan devletlerin vazettiği kanun ve kurallara sıkı sıkıya uymakla mümkündür. Aksi durumda kazanılan vatandaşlığın kaybı da söz konusu olabilecektir.

Yemen vatandaşlığını kazanma şartları 

Yemen’de doğmak yabancı uyruklu anne-babası olan kişiye otomatik vatandaşlık sağlamaz. Bunun istisnası anne-babası belli olmayan çocukların vatandaşlığıdır.

Babası ve annesi Yemenli olan bir kişi doğrudan Yemen vatandaşı kabul edilir. Bunun istisnası yurtdışında Yemenli bir anneden doğan ancak babası belli olmayan çocukların vatandaşlığıdır. Bu durumda belirli izin sürecinden geçilmesi gerekir.

Yemenli bir erkekle evlenen yabancı uyruklu bir kadın, evliliğinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra, önceki vatandaşlığından çıkıp, Yemen vatandaşlığı için başvurduğu takdirde Yemen vatandaşlığına kabul edilir.

Yabancıların Yemen vatandaşlığını kazanması için bir diğer yol ise, Yemen’e faydalı herhangi bir beceriye (bilim, sanat v.s.) sahip olmasıdır. Bu tür bir beceriye sahip Müslüman kişilerin Yemen vatandaşı olabilmeleri için Yemen’de en az 10 sene oturmaları, geçimlerini sağlayabilecek durumda olmaları, sağlıklı olmaları, herhangi bir suça karışmamaları ve Arapça dilini bilmeleri şarttır.    

Özel bir yeteneğe sahip gayrımüslim kişilerin Yemen vatandaşlığını kazanabilmeleri için gereken şartlar ise Yemen’de en az 5 sene oturmaları, geçimlerini sağlayabilecek durumda olmaları, sağlıklı olmaları, herhangi bir suça karışmamaları ve Arapça dilini bilmeleridir.

Yemen vatandaşlığı hangi durumlarda kaybedilir?

Yemen vatandaşlığını kaybetmek birkaç durumda mümkün olmaktadır.

Birincisi, kişinin gönüllü olarak Yemen vatandaşlığından çıkma isteğini ilgili Yemen makamlarına bildirmesi suretiyle olmaktadır.

İkincisi, kişinin ikinci bir ülkenin vatandaşı olduğu gerçeğinin tespit edilmesidir.

Diğer bir sebep, özel bir yeteneğe sahip olduğu için vatandaşlığa kabul edilen kişilerin bir suç işlediklerinin tespit edilmesidir. Bu kişilerin denizaşırı bir ülkede Yemen Hükümeti izni olmadan 2 yıldan fazla yaşamaları da Yemen vatandaşlığını kaybetmeleri için geçerli bir sebep olarak kabul edilmektedir. 

daha fazla göster

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 970 04 50
Faks : +90 (212) 287 72 44
ortadogu@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 04 50
ayko@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 04 50
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2462
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5368
ayko@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com