Türkiye Yabancı Uyruklu Kişilerin Çalışma İzinleri (Özel Firma)

VİZE MERKEZİ YABANCILAR DEPARTMANI YANINIZDA!

Türkiye’de herhangi bir kurum/şirkette çalışmak, buna bağlı olarak oturma izni almak, belirli bir süre sonra ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların takip etmesi gereken prosedürler, hazırlaması gereken evraklar bulunmaktadır. Çoğu zaman uzun, çetrefilli ve yorucu olan bu sürecin Türkiye’yi iyi tanımayan ve Türkçe’yi iyi konuşup anlamayan yabancılar ve sözkonusu yabancıları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk işverenler açısından ne denli zor olduğunun farkındayız.

Vize Merkezi Yabancılar Departmanı olarak, deneyimli uzmanlarımızla sizlere bu süreçlerde yardımcı olmak istiyoruz.

Vize Merkezi uzmanları, birlikte çalışmayı arzu ettiğiniz yabancılara Türkiye’de sorunsuz ikamet edip, çalışabilmeleri için ilgili Bakanlık ve kurumlara yapılması gereken resmi başvurular, bu başvurular esnasında sunulması gereken evraklar, gerçekleştirilmesi gereken işlemler ve takip edilmesi gereken aşamalar hususunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aşağıda, Türkiye’de Oturma İzni alabilmek için takip edilmesi gereken süreçler ve hazırlanması gereken evraklar hususunda özet ve ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Çalışma izni ve vatandaşlık kazanma konularına ilişkin bilgiler ise diğer sekmelerde yer almaktadır.

Oturma İzni başvurunuzun etkin bir şekilde yapılarak, olumlu şekilde neticelenmesi için sizleri Vize Merkezi Yabancılar Departmanı'na bekliyoruz.

ÖZEL FİRMADA ÇALIŞACAK YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

-Firma Tarafından Hazırlaması Gereken Evrak Listesi
1) 2011 ve 2012 yılına ait bilanço ve kar-zarar tablosu (vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı olması gerekmektedir.)
2) Son ay çalışanları gösterir SSK bildirgesi
3) Vergi Levhası Fotokopisi
4) İmza Sirküleri Fotokopisi
5) Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
6) Faaliyet Belgesi Fotokopisi
7) İşveren Çalışma İzni Formu (İşletme tarafından doldurulacaktır.)
8) Vekaletname (Noter onaylı olması gerekmektedir. Örneği verilecektir.)
- Yabancı Personel Tarafından Hazırlanması Gereken Evrak Listesi
1) Pasaport ( Yeminli Tercümeli ve Noter Onaylı Olmalı)
2) Diploma ( Yeminli Tercümeli ve Noter Onaylı Olmaı)
3) İkamet Tezkeresinin kullanılmış sayfalarının e-mail görüntüsü
4) Yabancı Personel Çalışma İzni Formu
5) Fotoğraf (1 adet)
Vize Çıkış Süresi : 30-45 Gün
Önemli Not :
İlk etapta belgelerin scan edilip mail olarak gönderilmesi yeterli olacaktır.
Çalışma İzin Başvuru Evrakı
Yabancı Personel Başvuru Evrakı
Vekalatname
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başvuru Dosyası
Türk Elçiliği Başvuru Dosyası  firma olarak tarafımızdan hazırlanacaktır.
Noter onay işlemleri firma olarak tarafımızdan yapılabilecektir.

Yükleniyor...