Türkiye Yabancı Uyruklu Kişilerin Çalışma İzinleri (Özel Firma)

ÖZEL FİRMADA ÇALIŞACAK YABANCI UYRUKLU KİŞİLER İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
-Firma Tarafından Hazırlaması Gereken Evrak Listesi
1) 2011 ve 2012 yılına ait bilanço ve kar-zarar tablosu (vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı olması gerekmektedir.)
2) Son ay çalışanları gösterir SSK bildirgesi
3) Vergi Levhası Fotokopisi
4) İmza Sirküleri Fotokopisi
5) Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
6) Faaliyet Belgesi Fotokopisi
7) İşveren Çalışma İzni Formu (İşletme tarafından doldurulacaktır.)
8) Vekaletname (Noter onaylı olması gerekmektedir. Örneği verilecektir.)
- Yabancı Personel Tarafından Hazırlanması Gereken Evrak Listesi
1) Pasaport ( Yeminli Tercümeli ve Noter Onaylı Olmalı)
2) Diploma ( Yeminli Tercümeli ve Noter Onaylı Olmaı)
3) İkamet Tezkeresinin kullanılmış sayfalarının e-mail görüntüsü
4) Yabancı Personel Çalışma İzni Formu
5) Fotoğraf (1 adet)
Vize Çıkış Süresi : 30-45 Gün
Önemli Not :
İlk etapta belgelerin scan edilip mail olarak gönderilmesi yeterli olacaktır.
Çalışma İzin Başvuru Evrakı
Yabancı Personel Başvuru Evrakı
Vekalatname
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başvuru Dosyası
Türk Elçiliği Başvuru Dosyası  firma olarak tarafımızdan hazırlanacaktır.
Noter onay işlemleri firma olarak tarafımızdan yapılabilecektir.

Yükleniyor...