Türkiye Sirk Gösteri Amaçlı İkamet Tezkeresi

Sirk Gösteri Amaçlı İkamet Tezkeresi İçin Gerekli Evraklar

İkamet Beyanname Formu

4 adet vesikalık fotoğraf

Pasaport aslı

Pasaportun fotokopisi (Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)

Şirketin faaliyet belgesinin noter tasdikli aslı

Şirketin vergi levhasının noter tasdikli aslı

Şirketin ticaret sicil gazetesinin noter tasdikli aslı

Şirketin imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

Şirket ve sirk arasında yapılan sözleşmenin aslı ve fotokopisi

Yükleniyor...