Özbekistan Vatandaşlığı

Özbekistan Vatandaşlığına Geçiş İşlemleri

 1. Özbekistan Devleti çifte vatandaşlığı kabul etmemektedir. Özbekistan vatandaşlığına geçmek isteyen kişiler öncelikle vatandaşı oldukları ülkenin vatandaşlığından çıkmalıdırlar.
   
 2. Özbekistan vatandaşlık işlemlerinin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için Özbekistan’da 5 yıl yaşama koşulu vardır. Bu koşul yerine getirilmediğinde vatandaşlık haklarından kısmen yararlanılabilir. Bu süre zarfında oturum ve çalışma izni alınması gerekmektedir ki bu konular birbiriyle yakından ilişkilidir.
   
 3. Ülkeye sanat, bilim, kültür, sportif faaliyet ve ekonomi alanında önemli katkılarda bulunacak kişiler üstün başarılara sahipse ve bu başarılarını belgeleyebiliyorlarsa Özbekistan vatandaşlık işlemlerinde kolaylıklar sağlanabilmektedir. Ancak vatansızlık kriteri bu noktada da geçerlidir. Söz konusu kişilerin kendi ülke vatandaşlıklarından çıkmış olmaları bir zorunluktur.
   
 4. Özbekistan doğumlu ebeveynleri olanlar (büyükbaba ve büyükanne dahil) veya orada ikamet eden birinci dereceden yakınları olanlar bu durumu belgeledikleri ve kendi vatandaşlıklarından çıktıktan sonra Özbekistan vatandaşlığına geçiş yapabilirler.
   
 5. Kendi ülkesinin vatandaşlığından çıkarak Özbekistan İçişleri bakanlığına kayıt yaptıran kişilere kahverengi pasaport verilmektedir. İlk birkaç yıl içinde sivil haklar da tanınacaktır.
   
 6. Özbekistan Anayasasını tamamen tanımak şarttır ve fiili bir suçtan dolayı hapis cezası olanların başvuruları kabul edilmez ve vatandaşlık başvurusu reddedilir.

vatandaşlık hizmeti vermemekteyiz

Özbekistan Vatandaşlığı İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

1. Özbekistan Başkanına Dilekçe

Özbekistan Başkanına vatandaşlık isteğinin belirtildiği bir dilekçe yazılmalıdır. Vatandaşlığa geçişle ilgili aklı sebepler gerçekleri yansıtacak şekilde anlatılmalıdır.

2. Özbekistan vatandaşlığına başvuru formu

Eğitim durumunuz, etnik kökeniniz, maddi durumunuzu ve hakkınızda diğer ayrıntılı bilgileri içeren ve gerçekleri yansıtan özgeçmiş bilgisini içeren otobiyografinin form halinde sunulması gerekmektedir.

3. Diğer vatandaşlıktan çıkıldığını gösteren belge

4. 4 adet fotoğraf. Özbekistan vatandaşlık talebi bulunan kişinin güncel halini yansıtan fotoğraf

 

Yükleniyor...
Telefon
x