Oturum

Türkiye’de Oturum

Türkiye’de oturum hakkı kazanmak için belli başlı şartlar ve oturum çeşitleri bulunmaktadır. Başvuru yapacağınız oturum türüne bağlı olarak aranan şartlar da farklılık gösterecektir. Kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni gibi çeşitli ikamet izinleri bulunmaktadır. Bunların her biri için ayrı belge ve şartlar öne konulmuştur.

Ancak biz burada ticari ve aile ile öğrenci nedenli ikamet izinlerini sunacağız.

 1. Kullanım geçerliliği: İşlem tarihinden sonraki 6 ay kadardır.
 2. Genel geçerlilik: Vize onaylandıktan sonraki 6 ay içindir. Bu sürede yatırım yapılabilir ve bundan sonra gerekli görülmesi durumunda iki yıllık oturum hakkı tanınır.
 3. Giriş sayısı: Oturum hakkı elde eden biri çoklu giriş ve çıkış hakkına sahip olur.
 4. Ücretler: İşgücü Bakanlığı tarafından alınır.

Gerekli belgeler için de Ticaret ve Endüstri Bakanlığının onayı aşağıdaki şartlar istenir:

Türk vatandaşlarının 5901 sayılı Yasanın 28 inci maddesi kapsamında olanlar veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ve mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

1) Yabancı eşine,

2) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,

3) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna aile ikamet izni düzenlenebilir.

Aile ikamet izni başvurusunda bulunan yabancının birden fazla eşi olması durumunda eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Yine de yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir. Çocukların aile ikamet izni taleplerinde Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır. Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlar.

Bu izinlere başvuru yapmak için Türkiye’de bulunan yabancılar, Yabancılar Şube Müdürlüğünden ikamet tezkeresi işlemleri için randevu alıp ikamet ettikleri bölgenin hizmet alanı içerisinde bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğünün web üzerinde bulunan randevu alma sistemlerini kullanarak online olarak randevularını alabilirler.

Bunun için şu bilgiler gereklidir:

 1. Yabancılar ikamet tezkeresi işlemlerinde bulunacak kimselerin kişisel bilgileri eksiksiz olmalıdır.
 2. Yabancılar ikamet tezkeresi başvuru işlemleri için başvuru nedeni belirlenmiş olmalıdır
 3. Yabancılar ikamet randevusu alınacak yerde renkli çıktı alınabilecek gerekli sistemler bulunmalıdır. (Yabancılar oturum izni randevusunun alınmasının ardından sizlere sunulan başvuru formunun renkli çıktısı bulunmalıdır.)
 4. İsteği belirten form dilekçesi verilmelidir.
 5. Türk vatandaşı ana veya babaya ait nüfus kayıt örneği (Mernis sisteminden).
 6. Türk vatandaşı ana veya babadan birinin ya da her ikisinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge.
 7. Talepte bulunan bireyin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak evrak.
 8. Medeni hal belgesi ve evliyse evlenme belgesi, boşanmışsa boşanmayı kanıtlayan belge, dulsa eşine ait ölüm belgesi.
 9. Kişinin ana ve babasından, bunlardan birisinin ya da her ikisinin ölmüş olması halinde ise; varsa  kardeşlerinden, kardeşleri yoksa üçüncü derece yakınlarından, müracaat makamlarınca alınacak ve yakınlık derecelerini belirten ifade tutanağı.
 10. Doğum belgesi.
 11. Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı.

Ticari ikamet izni için ise şunlar gereklidir:

 1. İşlemler için noter onaylı vekaletname
 2. Pasaport ve fotokopisi
 3. 6 adet yeni çekilmiş biyometrik fotoğraf
 4. Başvuru formu
 5. Başvuru dilekçesi
 6. Harç bedeli
 7. Adres bilgileri evrakları
 8. Maddi durumu gösterir banka vs. bilgisi
 9. Oturum izni belgesi
 10. Yabancı vergi kimlik numarası
 11. Evli ise evlilik cüzdanı fotokopisi
 12. Daha önce ikamet sahibi ise o izinlerin de belgeleri

Daha farklı bir durumunuz varsa Vize Merkezi şubelerimizi arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

 

daha fazla göster

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 970 02 72
ortadogu@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 02 72
ankara@vizemerkezi.com
İzmir
+90 (232) 970 02 72
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 25 21
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5510
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com