Kanada Turistik Vize

Kanada Turistik Vizesi başvuru belgeleri

1. İngilizce Vize talep dilekçesi (kurumun antetli kağıdına Kanada Büyükelçiliğine hitaben yazılmış kişinin seyahat amacını ve tarihlerini belirten, ıslak imza ve mühürlü)
2 - Banka hesap özeti (son 3 aylık banka bilgilerini içeren, en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)
3 - Kira geliri, Tapu ve Araç ruhsatı fotokopileri (varsa)
4 - Evli olanlardan evlilik cüzdanı fotokopisi
5 - Davetiye 
6 - Kimlik fotokopisi
7 - 2 adet Biometrik fotoğraf (güncel tarihli, arka fonu beyaz)
8 - Pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış Kanada seyahati sonrası en az 1 yıl geçerli)
9 - Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
10- Kanada Vize Başvuru Formu
11- Aile Bilgi Formu

Kanada Turistik Vize başvuru sahibinin bulunduğu duruma bağlı ek olarak hazırlaması gereken belgeler;
 

Kişi Şirket Sahibi ise;

1 - Faaliyet Belgesi fotokopisi (Son 3 aylık)
2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
3-  Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
4-  Son tarihli Vergi Levhası fotokopisi
5-  Davetiye (Davet edilen kişi tarafından gönderilmiş, davet eden kişinin adres, iletişim bilgilerini içeren, imzalanmış davetiye yazısının mail çıktısı)
6-  Seyahatin masrafları davet eden kişi tarafından karşılanacak olması halinde kişinin son 3 aylık maaş bordrosu ve banka hesap dökümleri fotokopisi
7-  SGK (4b)Hizmet dökümü
8-  Şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü (En az 4.000 TLl bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 

Kişi Devlet Dairesinde çalışıyor ise;
1- Görev/İzin yazısı (kişinin bağlı bulunduğu kurumdan alınmış mühür ve ıslak imzalı
2 -Görev kimlik kartı fotokopisi
3 -Maaş Bordrosu (son 3 aylık, imzalı ve mühürlü)
 
Kişi Doktor, Avukat, Tüccar ise;
1- Oda Sicil kaydı (Son 3 ay içerisinde alınmış)
2 - Güncel tarihli Şirket Evrakları (sicil gazete, imza sirküleri, vergi levhası fotokopileri)
3 - Meslek kimlik kartı fotokopisi
4- SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü
5- Maaş Bordrosu (son aylık kaşe ve ıslak imzalı)
 
Kişi SGK'lı çalışan ise;
1 - Güncel tarihli Şirket Evrakları (orijinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
2 - SGK İşe giriş bildirgesi ve Hizmet dökümü
3 - Banka hesap özeti (son 3 aylık banka hareketlerini gösteren, en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış)
4- Maaş bordrosu (son 3 aylık, kaşe ve ıslak imzalı)
 
Kişi Emekli ise;
1 - Emeklilik kartı fotokopisi
2-  Emekli olunan kurumdan alınmış ıslak imzalı yazı
3 - Emeklilik cüzdanı fotokopisi
 
Kişi Öğrenci ise;
1 - Öğrenci belgesi (güncel tarihli, orijinal)
2 - Muvafakatname (kişi 18 yaşından küçük ise anne ve baba tarafından imzalanmış noter onaylı orijinal belge)


Öğrenciye sponsor olacak kişinin hazırlaması gereken evraklar
 

Sponsor Şirket Sahibi ise;

1 - Faaliyet Belgesi fotokopisi (Son 3 aylık)
2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
3-  Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
4-  Son tarihli Vergi Levhası fotokopisi
5-  Sponsor yazısı (masrafları karşılayacağına dair)
6-  Seyahatin masrafları davet eden kişi tarafından karşılanacak olması halinde kişinin son 3 aylık maaş bordrosu ve banka hesap dökümleri fotokopisi
7-  SGK (4b)Hizmet dökümü
8-  Şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü (En az 4.000 TLl bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)

Sponsor Devlet Dairesinde çalışıyor ise;
1- Görev/İzin yazısı (kişinin bağlı bulunduğu kurumdan alınmış mühür ve ıslak imzalı
2 -Görev kimlik kartı fotokopisi
3 -Maaş Bordrosu (son 3 aylık, imzalı ve mühürlü)
4- Sponsor yazısı (masrafları karşılayacağına dair)
 
Sponsor Doktor, Avukat, Tüccar ise;
1- Oda Sicil kaydı (Son 3 ay içerisinde alınmış)
2- Güncel tarihli Şirket Evrakları (sicil gazete, imza sirküleri, vergi levhası fotokopileri)
3 -Meslek kimlik kartı fotokopisi
4- SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü
5- Maaş Bordrosu (son aylık kaşe ve ıslak imzalı)
6-Sponsor yazısı (masrafları karşılayacağına dair)
 
Sponsor SGK'lı çalışan ise;
1 - Güncel tarihli Şirket Evrakları (orijinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
2 - SGK İşe giriş bildirgesi ve Hizmet dökümü
3 - Banka hesap özeti (son 3 aylık banka hareketlerini gösteren, en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış)
4- Maaş bordrosu (son 3 aylık, kaşe ve ıslak imzalı)
5- Sponsor yazısı (masrafları karşılayacağına dair)
 
Sponsor Emekli ise;
1 - Emeklilik kartı fotokopisi
2-  Emekli olunan kurumdan alınmış ıslak imzalı yazı
3-  Emeklilik cüzdanı fotokopisi
4-  Sponsor yazısı (masrafları karşılayacağına dair)

 

Ev hanımlarından istenen ek evraklar

Ev hanımlarından yukarıdaki listeye ek olarak talep edilen bir evrak listesi yoktur ancak ev hanımına sponsor olacak kişilerin yukarıdaki evraklara ek olarak hazırlaması gereken belgeler aşağıda sunulmaktadır.

Sponsor Şirket Sahibi ise;

1 - Faaliyet Belgesi fotokopisi (Son 3 aylık)
2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
3-  Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
4-  Son tarihli Vergi Levhası fotokopisi
5-  Sponsor yazısı (masrafları karşılayacağına dair)
6-  Seyahatin masrafları davet eden kişi tarafından karşılanacak olması halinde kişinin son 3 aylık maaş bordrosu ve banka hesap dökümleri fotokopisi
7-  SGK (4b)Hizmet dökümü
8-  Şahsi Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü (En az 4.000 TLl bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
 

Sponsor Devlet Dairesinde çalışıyor ise;
1- Görev/İzin yazısı (kişinin bağlı bulunduğu kurumdan alınmış mühür ve ıslak imzalı
2 -Görev kimlik kartı fotokopisi
3 -Maaş Bordrosu (son 3 aylık, imzalı ve mühürlü)
4- Sponsor yazısı (masrafları karşılayacağına dair)
 
Sponsor Doktor, Avukat, Tüccar ise;
1- Oda Sicil kaydı (Son 3 ay içerisinde alınmış)
2 - Güncel tarihli Şirket Evrakları (sicil gazete, imza sirküleri, vergi levhası fotokopileri)
3 - Meslek kimlik kartı fotokopisi
4- SGK işe giriş bildirgesi ve SGK hizmet dökümü
5- Maaş Bordrosu (son aylık kaşe ve ıslak imzalı)
6- Sponsor yazısı (masrafları karşılayacağına dair)
 
Sponsor SGK'lı çalışan ise;
1 - Güncel tarihli Şirket Evrakları (orijinal faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, sicil gazete fotokopileri)
2 - SGK İşe giriş bildirgesi ve Hizmet dökümü
3 - Banka hesap özeti (son 3 aylık banka hareketlerini gösteren, en az 3000 TL bakiyesi olan, kaşe, ıslak imza ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış)
4- Maaş bordrosu (son 3 aylık, kaşe ve ıslak imzalı)
5- Sponsor yazısı (masrafları karşılayacağına dair)
 
Sponsor Emekli ise;
1 - Emeklilik kartı fotokopisi
2-  Emekli olunan kurumdan alınmış ıslak imzalı yazı
3 - Emeklilik cüzdanı fotokopisi
4- Sponsor yazısı (masrafları karşılayacağına dair)

 

Kanada Vizesi Hakkında Önemli Notlar

►Kanada Vize Başvurusu için Şahsen gelmenize gerek yoktur, evraklarınızı bize ulaştırmanız yeterlidir. Vizeniz çıktığında adresinize kadar gönderilecektir.

►Kanada vize başvurularınız hakkında verilecek kararlar Kanada Konsolosluğunun inisiyatifi altındadır.

►Kanada Konsolosluğu, gerek duyması halinde başvuru sahibini yeni bir mülakata çağırabilir ve ek evrak talebinde bulunabilmektedir.

►Kanada vizesi işlemlerine dair ayrıntılı bilgileri, dilekçe örnekleri ve başvuru formlarını web sitemizden temin edebilirsiniz.

►Kanada vize başvurunuza dair soru ve sorunlarınız için Vize Merkezi temsilcilerimizle telefon ve e-mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
+90 (212) 970 05 63
Faks : +90 (212) 287 72 44
online@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 63
info@cieltur.com
İzmir
+90 (232) 970 05 63
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 20 25
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
Tel: + 90 (242) 255 5510
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 50 95
gaziantep@vizemerkezi.com