Oturum

IRAK OTURUM İZNİ

Ülkemizden Irak’a gidip, orada belirli sürelerle kalmak isteyen Türk vatandaşlarının öncelikle, ne amaçla ve ne kadar süre ile orada kalacaklarına karar vermeleri, akabinde yerine getirmeleri gereken şartları sağlamaya çalışmalıdırlar.

Irak’a yapılan ziyaretler genelde turistik amaçla (kısa süreli), aile-arkadaş- akraba ziyareti (kısa veya orta süreli) veya ticari faaliyetler yürütme (uzun süreli) amacıyla gerçekleştirilmektedir. Orta ve uzun vadelerle yapılan ziyaretlerin başında kalına bölge ve vilayetteki Valiliğin İkamet Bürosu’na başvurularak oturum izni alınması gerekmektedir.

Irak’ta “kısa süreli” (15 gün-3 ay arası) ve “uzun süreli” (6 ay-1 yıl) oturum izinleri verilmektedir.

Oturum izni alabilmek için gerekli şartlar:

  • Oturum alacak kişi herhangi bir yerde çalışıyor ise, çalıştığı firmadan alacağı, kişiye kefil olunduğuna dair mektup.

Söz konusu kefalet sistemi genelde tüm Ortadoğu ülkelerinde geçerli, uygulanagelen bir sistemdir. Bu sistem çerçevesinde oturum izni alan kişinin ülke kurallarına daha fazla uyacağı varsayılır.

  • Çalışmıyor ise, yanında kalacağı kişiden alacağı, kişiye kefil olunduğuna dair mektup.

Bu mektup, herhangi bir arkadaş veya akrabasının daveti üzerine Irak’a gidip, orta vadelerle orada kalmak isteyen kişilerin konaklama, iaşe-ibate giderlerinin, yanında kalınan Irak vatandaşı tarafından karşılanacağına dair taahhüttür.  

  • Öğrenci ise, eğitim gördüğü okuldan alacağı öğrenci belgesi.

Irak’ta yer alan herhangi bir okulda eğitim gören Türk vatandaşlarının oturum izni başvurusunda bulunurken beraberlerinde eğitim gördükleri okuldan aldıkları öğrenci belgesini de götürmeleri şarttır.

  • Herhangi bir bulaşıcı hastalığının olmadığına dair kan testi sonucu.

Irak’ta ilgili makamların yönlendireceği bir hastanede yapılacak kan tahlili sonucunda, kişinin bulaşıcı herhangi bir hastalığa sahip olmadığının tespiti elzemdir.  

daha fazla göster

Yükleniyor...
İletişim