İngiltere Turistik Vize

 

İngiltere Turistik Vizesi başvuruları sırasında hazırlanması gereken belgeler:
 

İngiltere Turistik vize başvuru sahibi işveren ise hazırlanması gereken belge listesi;

1. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben yazılmış, kaşe ve ıslak imzalı)
2. Pasaport (seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
3. Güncel Şirket Evrakları (Orijinal ingilizce faaliyeti belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
4. SGK 4B Hizmet Dökümü
5. Banka Hesap Özeti (son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile)
6. Kimlik Fotokopisi ve Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
 
İngiltere Turistik vize başvuru sahibi SSK'lı Çalışanlar ise hazırlanması gereken belge listesi;

1. Pasaport (seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
2. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (işveren tarafından, şirketin antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben, kaşe ve ıslak imzalı)
2. Güncel Şirket Evrakları (orijinal ingilizce faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopileri)
4. SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet Dökümü
5. Maaş Bordrosu (son 3 aylık, kaşe ve ıslak imzalı)
6. Banka Hesap Özeti (son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyesi olan, kaşe, imza ve banka imza sirküleri ile birlikte)
7. Kimlik fotokopisi ve Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
 
İngiltere Turistik vize Başvuru sahibi Devlet Dairesi Çalışanı ise hazırlanması gereken belge listesi;

1. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Kurumun antetli kağıdına, Konsolosluğa hitaben, imza ve kaşeli )
2. Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
3. Çalışma Belgesi ve İzin Belgesi (çalışılan kurumdan)
4. Görev Kimlik Kartı (önlü-arkalı fotokopi)
5. Maaş Bordrosu (orijinal, son 3 aylık, kaşe ve imzalı)
6. Banka Hesap Dökümü (son 3 aylık, en az 4000 TL bakiyeli, kaşe, imza ve imza sirküleri ile birlikte)
7. Gelir Belgeleri (kira sözleşmesi, tapu, araç ruhsatı fotokopileri varsa)
8. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)
9. T.C. Kimlik fotokopisi

İngiltere Turistik vize Başvuru sahibi Emekli ise hazırlanması gereken belge listesi;

1. Pasaport (seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
2. T.C. Kimlik Fotokopisi ve Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aile ve adres bilgileri içeren)
3. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirten Konsolosluğa hitaben)
4. Emeklilik kartı fotokopisi ya da www.turkiye.gov.tr  sitesinden alınan emeklilik tescil kaydı  fotokopisi
5. Maaş aldığı Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü(Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
6. Şahsi Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 4.000 TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)​
7. Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa) 


İngiltere Turistik Vize Başvuru sahibi Ev Kadını ise hazırlaması gereken belge listesi;

1. Pasaport (seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
2. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aile ve adres bilgileri içeren)
3. T.C. Kimlik Fotokopisi
4.Gelir Belgeleri (kira sözleşmesi,tapu, araç ruhsatı fotokopileri varsa)
5.Evlilik cüzdanı fotokopisi

Davet eden kişiden istenilen evraklar;

1. Davetiye (Davet edilen kişi tarafından gönderilmiş, davet eden kişinin adres, iletişim bilgilerini içeren, imzalanmış davetiye yazısının mail çıktısı)
2. İngiltere vatandaşı isepasaportu , kimlik fotokopisi , İngiltere vatandaşı değil ise oturum izni fotokopisi
3. Seyahatin masrafları davet eden kişi tarafından karşılanacak olması halinde kişinin son 3 aylık maaş bordrosu ve banka hesap dökümleri fotokopisi

Ev hanımına Sponsor olacak kişiye ait evraklar;

Emekli ise;

1. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirten Konsolosluğa hitaben)
2. Emeklilik kartı fotokopisi ya da www.turkiye.gov.tr  sitesinden alınan emeklilik tescil kaydı  fotokopisi
3. Maaş aldığı Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü(Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
4. Şahsi Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 4.000 TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)​
5. Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

SSK’lı Çalışan ise;

1. Çalıştığı Şirketten Çalışan Bilgilerini içerenDilekçe (İngilizce ,Şirketin Antetli kâğıdına, Konsolosluğa hitaben)
2. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirten Konsolosluğa hitaben)
3. İngilizce Faaliyet Belgesi (Orijinal ,Güncel olmalıdır)
4. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
5. Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
6. Son Tarihli Vergi Levhası fotokopisi
7. SGK İşe Giriş Bildirgesi
8. SGK (4a) Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
9. Maaş Bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
10.Sponsora ait Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 4.000TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
11.Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa)

İşveren ise;

1. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Şirketin Antetli kâğıdına, Tüm masrafları karşılayacağını belirten, Konsolosluğa hitaben, kaşe ve imzalı)
2. İngilizce Faaliyet Belgesi (Orijinal, Güncel olmalıdır)
3. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
4. Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
5. Son Tarihli Vergi Levhası fotokopisi
6. SGK (4b) Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
7. Şahsi Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 4.000TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
8. Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

Devlet Memuru ise;

1. Çalışma Belgesi
2. Bağlı olduğu resmi makamdan İzin Belgesi
3. Resmi Kurum Görev Kimlik Kartının önlü arkalı fotokopisi 
4. Maaş Bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
5. Şahsi Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 4.000TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
6. Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

 

İngiltere Turistik Vize Başvuru sahibi Öğrenci ise hazırlaması gereken belge listesi;

1. Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
2. Öğrenci Belgesi
3. Muvafakatname (18 yaşından küçük ise, noter onaylı aslı)
4.Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (aile ve adres bilgileri içeren)
5. T.C. Kimlik Fotokopisi

Öğrenciye Sponsor olacak kişiye ait evraklar;

Emekli ise;

1. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirten Konsolosluğa hitaben)
2. Emeklilik kartı fotokopisi ya da www.turkiye.gov.tr  sitesinden alınan emeklilik tescil kaydı  fotokopisi
3. Maaş aldığı Banka Hesap Cüzdanı veya Banka Hesap Dökümü(Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
4. Şahsi Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 4.000 TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)​
5. Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

SSK’lı Çalışan ise;

1. Çalıştığı Şirketten Çalışan Bilgilerini içerenDilekçe (İngilizce ,Şirketin Antetli kâğıdına, Konsolosluğa hitaben)
2. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Tüm masrafları kendisinin karşılayacağını belirten Konsolosluğa hitaben)
3. İngilizce Faaliyet Belgesi (Orijinal ,Güncel olmalıdır)
4. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
5. Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
6. Son Tarihli Vergi Levhası fotokopisi
7. SGK İşe Giriş Bildirgesi
8. SGK (4a) Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
9. Maaş Bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
10.Sponsora ait Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 4.000TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
11.Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa)

İşveren ise;

1. İngilizce Vize Talep Dilekçesi (Şirketin Antetli kâğıdına, Tüm masrafları karşılayacağını belirten, Konsolosluğa hitaben, kaşe ve imzalı)
2. İngilizce Faaliyet Belgesi (Orijinal, Güncel olmalıdır)
3. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
4. Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi
5. Son Tarihli Vergi Levhası fotokopisi
6. SGK (4b) Hizmet Dökümü (e-devlet şifreniz ile alabilirsiniz)
7. Şahsi Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 4.000TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olamlıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
8. Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

Devlet Memuru ise;

1. Çalışma Belgesi
2. Bağlı olduğu resmi makamdan İzin Belgesi
3. Resmi Kurum Görev Kimlik Kartının önlü arkalı fotokopisi 
4. Maaş Bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzası olan)
5. Şahsi Banka Hesap Cüzdanları veya Banka Hesap Dökümleri (En az 4.000TL bakiyesi olan, Son 3 aylık, kaşeli ve imzalı olmalıdır. İmza atan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi ile birlikte sunulmalıdır)
6. Kira gelirleri, Tapu ve Araç Ruhsatı fotokopisi (Varsa) 

 

İngiltere Vizesi Hakkında Önemli Notlar

►İngiltere vize başvuruları hakkında verilecek kararlar İngiltere Konsolosluğu'nun inisiyatifi altındadır.

►İngiltere Konsolosluğu gerekli gördüğü durumlarda vize başvuru sahibinden ek evrak talebinde bulunabilir.

►İngiltere Konsolosluğu'nun biyometrik parmak izi uygulaması olması nedeniyle başvuru sahibinin başvuruya şahsen gelmesi gerekir. Daha önce parmak izi vermiş olması herhangi bir muafiyet hakkı vermemektedir.Randevu sırasında temsilcilerimiz size eşlik edecektir.

►Vize başvuru evraklarınız Vize Merkezi’ne teslim edildikten sonra İngiltere vizesi başvuru sonucu 21 iş gününde sonuçlanarak, vize sonucu size bildirilir.

►İngiltere vize başvuru ücretleri vize süresine göre değişmektedir. İngiltere vize ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için Vize Merkezi temsilcilerimizi hafta içi 08:30-18:00 Cumartesi günü de 10:00-14:00 saatlerinde arayabilirsiniz

►İngiltere vizesi başvurusu için Vize Merkezi temsilcilerimize telefon ve ya e-mail ile ulaşarak İngiltere vizesiyle ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

daha fazla göster

Yükleniyor...
İletişim
İstanbul
Tel : +90 (212) 970 05 53
Faks : +90 (212) 287 72 44
online@vizemerkezi.com
Ankara
+90 (312) 970 05 53
info@cieltur.com
İzmir
+90 (232) 970 05 53
izmir@vizemerkezi.com
Edirne
+90 (284) 236 24 24
edirne@vizemerkezi.com
Bursa
+90 (224) 322 2137
bursa@vizemerkezi.com
Antalya
+90 (242) 255 5186
antalya@vizemerkezi.com
Gaziantep
+90 (342) 255 58 21
gaziantep@vizemerkezi.com