Hırvatistan Aile Vizesi Şirket Sahipleri ve Çalışanlar

Hırvatistan Aile Vizesi almak isteyen kişiler Şirket Sahibi ise hazırlanması gereken Belgeler:
 
1. Tamamı doldurulmuş Vize Talep Dilekçesi
2. Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
3. Biyometrik Fotoğraf (Güncel, 35x45 mm ölçülerinde, beyaz fon arkalı)
4. Güncel Tarihli Şirket Evrakları (Oda Sicil Kaydı, Orijinal Faaliyeti Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri Fotokopileri)
5. SGK İşe giriş bildirgesi ve Hizmet dökümü
6. Son 3 aylık Banka Hesap Özeti
7. Kimlik fotokopisi ve Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (her iki belgede zorunludur)
 
Hırvatistan Aile Vizesi almak isteyen kişiler Şirket Çalışanı ise hazırlanması gereken Belgeler:
 
1. Pasaport (Seyahat sonrası en az 6 ay geçerli)
2. 2 Adet Biometrik Fotoğraf (35x45 mm ölçülerinde, güncel, beyaz fon arkalı)
3. Tamamı doldurulmuş Vize Talep Dilekçesi
4. Güncel Tarihli Şirket Evrakları (Orijinal Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri fotokopileri)
5. SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet Dökümü
6.Başvuru sahibinin işvereninden alınan izin mektubuna, izinli olduğuna dair izin yazısı ve ziyaret sonrası çalışmaya devam edeceği bilgileri eklenmelidir.
7. Maaş Bordrosu (Son 3 aylık, kaşe ve imzalı)
8. Son 3 ayılık Banka Hesap Özeti
9. Kimlik fotokopisi ve Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (her iki belgede zorunludur)

Yükleniyor...