Konsolosluk

Konsolosluk, devletlerin diğer devletlere ait olan büyük ve ticari kentlerine, bulunulan ülkenin mülki amirleri ile iletişim kurma, vize işlemleri, pasaport yenileme işlemleri, temsil edilmekte olan ülkenin vatandaşlarının doğum, evlilik, ölüm gibi durumları ile ilgilenme, ulaşım, sağlık, eğitim ve hukuki işlemlerle çözüm üretme aracı ile kurulan temsilciliklere denmektedir. 

Uluslararası bir hukuk devletinin diğer devletlerin sınırları içerisinde bir konsolosluk kurma mecburiyeti bulunmadığı ifade edilmektedir. Böyle bir zorunluluk bulunmamasına karşın devletler diğer devletler karşısındaki çıkarlarını koruma amacıyla yapılar meydana getirmektedir. Başka ülkelerde ikamet etmekte olan vatandaşlarının haklarını koruyabilmek amacıyla konsolosluk açarak hizmet sağlamaktadır. Konsolosluk açılması bulunulan ülke devletinin temsilcilik açılması önerisine izin vermesi ile mümkün olmaktadır. Söz konusu izin devleti isteği doğrultusunda kaldırılabilmektedir. 

İlgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından gidilecek ülkede bulundukları şehrin mülki emirleri ile iletişimde bulunarak kendisi için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere ataması gerçekleştirilen kişilere “konsolos” ünvanı verilmektedir. Konsoloslar sınırları içerisinde bulundukları şehrin büyüklüğü ve ticari niteliğinin temel alınması ile birlikte “Başkonsolos”, “Konsolos” ve “Konsolos Yardımcısı” olarak hizmet vermektedir. 

Konsolosluk bünyesinde çalışanların diplomatik temsilci vasfına sahip olması söz konusu olmamaktadır. Resmi olarak diplomatik göreve atanan kişiler haricinde diğer konsolosluk çalışanlarına diplomatik ayrıcalık tanınmamaktadır. Ancak diplomatik görev haricinde bulunan temsilcilik çalışanları görevlerini yerine getirdikleri esnada bürokratik konular ve adli kovuşturmalar dahilinde belli başlı ayrıcalıklara sahip olmaktadır. Sınırları içerisinde bulunulan devletin izni ile var olan konsolosluk binalarının dokunulmazlıkları bulunmaktadır. 

Konsolosluk Görevleri 

Konsolosluklar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kendi ülkelerinin menfaatlerini koruyan ve ilerleten, çeşitli resmi süreçleri idame ettiren resmi kurumlardır. Konsoloslukların görevleri bazı anlaşmalar ve nizamnameler dahilinde belirlenmiştir. Konsoloslukların genel amacı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ticari menfaatlerini korumak, geliştirmek, kendi ülke vatandaşlarının vatandaşlık işlemleri konusunda hizmet sağlamaktır. Ayrıca vize işlemleri, pasaport yenileme işlemleri, tıbbi, kanuni, eğitim alanlarında yardım sağlama, sınırları içerisinde bulundukları ülkenin otorileri ile iletişim kurma, vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik işlemleri hizmet alanları konsolosluk hizmet alanı içerisinde yer almaktadır. 

Uluslararası bir hukuk devletinin diğer devletlerin sınırları içerisinde bir temsilcilik kurma mecburiyeti olmaması esası bulunmaktadır. Söz konusu esas dahilinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Büyükelçilik, Başkonsolosluk, Konsolosluk, Fahri Konsolosluk adı altında herhangi bir temsilciliği bulunmamaktadır. 

Söz konusu duruma ilişkin Ermenistan seyahati gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımızın işlemleri konsolosluğa şahsen başvurmaları şeklinde gerçekleştirilmemektedir. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı vize başvurularını e-vize resmi web sitesi Online Ermenistan Vize Başvuru Sayfası üzerinden kabul etmektedir. Ermenistan e-vize başvuru işlemlerini Vize Merkezi aracılığıyla en doğru şekilde gerçekleştirebilir ve süreç sonlanana kadar işlemlerin takibini yapabilirsiniz!

Ermensitan vize hayalini bize bırak

Yükleniyor...