Dubai Evrak Tasdik İşlemleri

Evrak tasdiki, belgedeki imzanın doğruluğunu ve evrakı imzalayanın görevini doğrulamak suretiyle yabancı bir resmi evraka geçerlilik kazandıran, bir belgenin yasallığının tasdik edilerek başka bir ülkede de geçerliliğini sağlayan idari bir işlemdir. Belge tasdik işleminde, bölgenin valiliği ve Türkiye'den mal ithal eden firmanın bağlı bulunduğu ülkenin konsolosluğu belgenin gerçek olduğunu onaylayarak belgeyi (fatura, menşe sertifikası) Türkiye dışında da yasal hale getirirler.   

Menşe Sertifikası, ihracatçının bağlı olduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilen ve ürünlerin menşeini gösteren belgedir. İhraç ürününün menşeini belgelemek için ürünlerin ihraç edileceği ülkenin diplomatik temsilcilikleri tarafından onaylanması gerekmektedir. Türkiye’den gerçekleştirilen ihraç işlemlerinde ihraç konusu ürüne ait Menşe Sertifikası ve faturaların malların ihraç edileceği ülkenin konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir.

Cezayir, Fas, İran, Mısır, Ürdün, Suriye, Dubai, Tunus ve Lübnan’a yapılan ihracatlarda evrakların tasdik edilmesi gerekmektedir. Dubai için evrak tasdiki gerektiren/gerektirmeyen ticari işlemler hakkında detaylı bilgiyi Vize Merkezi Orta Doğu departmanımızdan alabilirsiniz. Dubai evrak tasdik işlemleri için gerekli belgeleri tarafımıza ulaştırmanız halinde,  ticari faaliyetlerinize göre değişiklik gösteren evrak tasdik işlemlerini sizin adınıza İstanbul’dan gerçekleştirebiliriz.

Orta Doğu ülkeleri konsolosluklarından fatura tasdiki, menşe şahadetnamesi, vekaletname, sözleşmeler, sağlık sertifikası gibi evrakların dışında söz konusu ülkelerde açılan ihalelere dahil olacak şirketlere ait resmi evrakların tasdikleri de yapılmaktadır. 

Konsolosluk tasdikli faturanın (Consular Invoice) diğer bir adı da Tasdikli Fatura (Certified İnvoice-Visaed İnvoice)  olan belgenin  ihracatçının kendi orijinal faturasını düzenleyerek, ihraç edeceği ülke konsolosluğuna tasdik ettirdikten sonra ithalatçıya gönderdiği faturadır. İhracatçı önce kendi orijinal faturasını düzenler, sonra bağlı bulunduğu ilin valiliğine giderek hazırladığı faturayı tasdikletir.  Özellikle Orta Doğu ülkeleri ve İsrail bu faturayı talep etmektedir.

Orta Doğu ülkelerinin dış ticaret rejimleri, söz konusu ülkeler tarafından ithal edilecek ürünlerin gümrük işlemlerine esas teşkil edecek konsolosluk tarafından tasdik edilmiş faturanın ibrazını istemektedir. Bu sebeple ithalatı gerçekleştirilecek ürünlerinin faturasının Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından tasdiklenmelidir. Birçok Orta Doğu ülkesinin turistik, ticari, diplomatik amaçlarla seyahat edenleri vize prosedürüne tabi tutmalarına benzer şekilde Türkiye’den ihracatı yapılacak ürünler için ülkeler fatura, menşe şahadetnamesi gibi evrakların ilgili birimlerce tasdik edilmesi şartını getirmiştir. Türkiye’de düzenlenmiş olan apostilli belge başka bir ülkede ibraz edilecekse konsolosluk görevlileri tarafından onaylanması zorunluluğu bulunmaktadır.

Vize Merkezi olarak Orta Doğu ülkeleri ile ilgili vize ve fatura tasdik işlemleri için danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Vize prosedürlerinizi, fatura, menşe şahadetname tasdikinizi en hızlı şekilde ve güvenle gerçekleştirmek için Vize Merkezi Orta Doğu departmanımızı arayabilirsiniz.  Orta Doğu departmanı başvuru belgelerinizi inceledikten sonra eksik olan beyanlar, tamamlamanız gereken belgeler konusunda firmanızı bilgilendirir. Evraklar tamamlandıktan sonra ilgili diplomatik temsilciliklerde tasdik işlemi yaptırılır ve belgeler tasdiklenmiş olarak tarafınıza gönderilir. İstanbul dışında ihracat yapan firmalar faturalarını il valiliğine onaylattıktan sonra firmamıza ilettikleri takdirde ihraç edilen ülkenin konsolosluğuna tasdikleme işleme tarafımızca yapılmaktadır.

İthalat yapılacak ülkenin ithalat mevzuatında tasdik belgesinin bulunması koşulu varsa, ihracat yapan firma adına ülkenin konsolosluğuna giderek, temin edilecek boş fatura formunu doldurmakta, ilgili konsolosluklara tasdik ettirmekte, tarafınıza tasdik edilmiş faturayı göndermekteyiz. Bu fatura ile ürünlerin menşei ve ihraç edildiği ülkenin belirlenmesi gibi ürünlerin ihraç fiyatının cari piyasa fiyatına uygunluğu ithal ülkesi Konsolosluğunca kontrol edilmiş, böylece damping yapılması engellenmiş olur ve ithalatçı ile ihracatçı firma anlaşarak ülke dışına döviz kaçırmasının önüne geçilmiş olur. Fatura tasdiki ile ithalatçı ülkenin düşük faturalarla mal bedellerinin düşük göstermek suretiyle vergi kaçakçılığı yapmasının önüne geçilmiş olur veya ithalatçının ihracatçı ile anlaşarak ülkesi dışına döviz kaçırmaması sağlanır. Fatura tasdiki alıcı alıcı ülke mevzuatına göre değişiklik göstermektedir.

Vize Merkezi Orta Doğu ülkeleri konsolosluklarının vize şartları, vize için istenen evraklar, vize ücretleri, vize çıkış süresi gibi hususlarda danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra uçak ve otel ön rezervasyonlarınızı gerçekleştirerek Orta Doğu ülkelerine olan seyahat planınızı doğru zamanda gerçekleştirmeniz konusunda size yardımcı olmaktadır.

Onayı istenen belgeler genellikle menşe şahadetnamesi, fatura ve sağlık sertifikası olmaktadır. Bu belgelerin ihracatı yapılacak ülke temsilciliklerinden onaylatılması gerekmektedir.  Aksi halde ürünleri alan firma kendi gümrük işlemlerini yapamamaktadır. Ülke temsilciliklerinin evrak tasdik işlemleri ile ilgili prosedürleri değişebilmektedir. Elçilerin evrak onay prosedürleri, maliyetleri, harç ücretleri hakkında detaylı bilgi ve hizmet almak için Orta Doğu bölgesi evrak tasdik işlemlerine bakan Orta Doğu departmanımızı arayabilirsiniz.  

Evrak tasdik işlemlerini İstanbul’dan sizin adınıza yürütebilmemiz için tarafımıza ulaştırmanız gereken belgeler aşağıdadır:

  • Tasdik edilecek resmi belgenin aslı. 
  • Şirketin antetli kağıdına yazılmış yetkilendirme yazısı.

Değerli ziyaretçimiz, BAE Konsolosluğu tasdiklenecek her evrak için ayrı başvuru ücreti almaktadır. Evrak tasdik ücretlerini öğrenmek için müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

daha fazla göster

Yükleniyor...