Çin Konsolosluğu

Çin Konsolosluğu

Devletlerin, diğer devletlerin büyük ve ticari kentlerine, bulunulan ülkenin mülki amirleri ile temas kurma, vize işlemleri, pasaport yenileme,  temsil edilen ülke vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik gibi kişisel durumları ile ilgilenme, ulaşım, sağlık, eğitim ve hukuki sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hizmet veren diplomatik temsilciliklere “Konsolosluk” denir.  Uluslararası bir hukuk devletinin diğer devletlerde konsolosluk kurmasının mecburi olmadığı ifade edilmektedir. Ancak devletler diğer devletler karşısındaki çıkarlarını ve diğer ülkelerde ikamet eden vatandaşlarının haklarını korumak amacıyla konsolosluk açarlar. Konsoloslukların açılması bulunulan ülke devletinin izni ile mümkün olmaktadır. Aynı zamanda alınan bu izin devletin isteği doğrultusunda kaldırılabilir.  Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından gidilecek ülkede bulundukları şehrin mülki amirleri ile temasta bulunarak kendisi için öngörülen görevleri yerine getirmek üzere atanan kişiler “konsolos” olarak adlandırılmaktadır. Konsoloslar bulundukları şehrin büyüklüğü ve ticari niteliği temel alınarak başkonsolos, konsolos ve konsolos yardımcısı olarak hizmet vermekteler. Çin Konsolosluğu Konsolosluk çalışanları diplomatik temsilci vasfına sahip değildir. Resmi olarak diplomatik görevlere atananlar dışında kalanlara diplomatik ayrıcalık tanınmamaktadır. Konsoloslar görevlerini yerine getirdikleri sırada bürokratik konularda ve adli kovuşturmalarda belli başlı ayrıcalıklara sahip olmaktadırlar. Konsolosluk binalarının dokunulmazlıkları vardır.

Çin Konsolosluğu’nun Görevleri

Çin Konsolosluğu, resmi bir kurum olmasının yanı sıra diplomatik yetki sahibi değildir. Türkiye’de ülkesinin menfaatlerini koruyan ve ilerleten, çeşitli resmi süreçleri idame ettiren resmi bir kurumdur. Çin  Konsolosluğu’nun görevleri bazı antlaşmalar ve nizamnamelerle tasarlanmıştır. Çin Konsolosluğu’nun en genel amacı ise, Türkiye devleti içerisindeki ticari menfaatlerini korumak, geliştirmek, pasaport yenileme işlemleri, tıbbi, kanuni, eğitim alanında yardım sağlama, ulaşım bulundukları ülkelerin otoriteleri ile iletişim kurma, yurt dışında ölüm, doğum, ayrılık ve dünyevi olaylarla ilgili olmaktır.

 

 

Yükleniyor...
ALT MENÜ
× Çin Büyükelçiliği Ankara
Çin Başkonsolosluğu İstanbul
Pekin Büyükelçiliği
Şanghay Başkonsolosluğu
Guangzhou Başkonsolosluğu
Hong Kong Başkonsolosluğu
Telefon
x