Bulgaristan Çalışma İznine Dair Her Şey

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bulgaristan’da ancak çalışma izni aldıktan sonra çalışabilmektedir. Türk vatandaşlarına çalışma izni verilebilmesi için işverenin  100 Bulgar levası tutarında bir ücretin ödenmesi şartıyla, ikamet edilen yerin Çalışma Bürosuna müracaatta bulunması gerekmektedir. İşveren, bir Türk vatandaşı için ilk defa çalışma izni başvurusunda bulunduğu zaman Türk vatandaşının Bulgaristan dışında bulunması gerekmektedir. Bulgaristan içerisinde yasadışı ikamet etmekte olanların istihdam edilmesi yasaktır. 
 
Bulgaristan Çalışma İzni Başvuru Aşamaları
1- İşveren, yabancı vatandaşın çalışma izni alması için gerekli evrakları Çalışma Bürosu Müdürlüğü’ne sunar
2- İdare, işverenden çalışma izni verme koşullarının karşılandığına dair ek evrak talep edebilir. 
3- Çalışma Bürosu, çalışma izni talebine ilişkin görüşlerini ve evrakları İstihdam Ajansı İcra Müdürü’ne gönderir
4- Kişiye Çalışma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda nihai karar İstihdam Ajansı İcra Müdürü tarafından verilmektedir.
 
Bulgaristan Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar
Çalışma izni başvuru formu
Çalışma izni talebinin gerekçisini içeren dilekçe
İşverenin noter tasdikli kayıt belgesi veya özel tanımlama kodu belgesinin kopyası
Yetkili merciler tarafından tasdiklenmiş diploma veya yetki, yeterlilik ve tecrübe seviyesini kanıtlayıcı evraklar
İşverenin istihdam ettiği yabancılara ilişkin beyanname 
İşverenin son 12 ayda istihdam ettiği çalışanlara ilişkin beyanname
İş sözleşmesi
 
 
 
 
Yetkili merciler tarafından tasdikleniş diploma veya yetki, yeterlilik ve tecrübe seviyesini kanıtlayıcı evraklar
İşverenin istihdam ettiği yabancı uyruklu kişilere ilişkin beyanname
İşverenin son 12 ayda istihdam ettiği çalışanlara ilişkin beyanname
İş sözleşmesi
Mevzuata göre göreve ilişkin ibraz edilmesi gereken başka evraklar
Yabancının en az 7 ay geçerlilik süresi olan pasaport kopyası
Yabancı şirketlerin üst düzey yönetici ve uzman kadroları için yabancının son 12 ayda yabancı şirket yapısı içerisinde bulunduğu görevleri gösterir yetkili mercilerden tasdikli belge
Bulgaristan Çalışma Vizesi için İstihdam Nasıl Sağlanır?
Türk vatandaşı yerel bir işveren tarafından istihdam edildiğinde,
Türk vatandaşı Bulgaristan’a görevlendirildiğinde veya hizmet sunması için Bulgaristan’a gönderildiğinde
Türk vatandaşı aynı kişiye ait şirketler arasında personel transferi neticesinde Bulgaristan’a gönderildiğinde
Türk vatandaşı serbest meslek icra ettiğinde
Yükleniyor...
Vize Başvuru Merkezi
Vize Merkezi - 2022 Tüm Hakları Saklıdır PAGE_ID : 34471