Azerbaycan Vatandaşlığı

Azerbaycan günden güne gelişmekte olan ülkelerden biri olarak kabul edilmektedir. Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaşam koşullarının giderek iyileştirilmesi nedeniyle birçok ülke vatandaşları Azerbaycan vatandaşlığına geçmek için başvuru yapmaktadırlar. Özellikle kendi ülkesinde ailevi, işle ilgili ya da yaşamsal sıkıntıları olan kişiler Azerbaycan vatandaşlığına büyük ilgi göstermektedirler.

Azerbaycan ve Türkiye milli bağları bulunması nedeniyle kardeş ülkeler olsalar da vatandaşlığa geçiş ile ilgili prosedürler uluslararası hukuka uygun bir şekilde belirli kurallara bağlı olarak sürdürülmektedir. Azerbaycan vatandaşlığına geçmek için yerine getirilmesi gereken şartlar ve kimlerin vatandaşlık alabileceği Azerbaycan Vatandaşlık Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Azerbaycan vatandaşlığı başvurusunda bulunmak isteyenlerin taşıması gereken özellikler ve yerine getirmesi gereken şartların hepsi bu kanunda bulunmaktadır.

Azerbaycan Vatandaşlığına Geçme

Azerbaycan sınırları içinde doğmuş olan herkes Azerbaycan vatandaşıdır ve her zaman vatandaşlık talebinde bulunabilir. Ayrıca Azerbaycan uzun süre Rusya hakimiyetinde kaldığı için vatandaşlığa başvurabilecek kişileri bu sınırları göze alarak belirlemektedir. Buna göre ebeveynleri Rusya sınırları içinde doğmuş olan kişiler de Azerbaycan vatandaşlığı için başvuru yapabilmektedirler.

Azerbaycan Vatandaşlık Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra bu kurallarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre Azerbaycan’da doğan ya da ebeveynleri Azerbaycan’da doğmuş olan kişiler Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmeyebilmektedirler. Bunun için bir dilekçe işe başvurmaları gerekmektedir. Bu başvurudan sonra 6 aylık oturma izni sahibi olarak Azerbaycan’da bir yabancı ülke vatandaşıymış gibi bulunabilmektedirler. Ayrıca bu temel Azerbaycan vatandaşlığına geçiş aşamaları haricinde bazı değişik başvuru çeşitleriyle de vatandaşlık alınabilmektedir.

Doğum Yoluyla Azerbaycan Vatandaşlığı

Azerbaycan’da doğan her yabancı ülke vatandaşı çocuk Azerbaycan vatandaşı olarak kabul edilmektedir. Ebeveynleri çocuklarını Azerbaycan sınırları içinde dünyaya getirmeyi tercih ettilerse, çocukları için gerekli prosedürleri yerine getirdikleri sürece Azerbaycan vatandaşı olmasını sağlayabilirler. Bu prosedürlerin en başında doğumun gerçekleştiği hastaneden doğum belgesi almak gelmektedir.

Daha sonra yapılması gereken nüfus müdürlüğüne gidilerek çocuğun kaydının yaptırılmasıdır. Ayrıca Türkiye’deki nüfus müdürlüklerine de çocuğun Azerbaycan’da doğduğu ve Azerbaycan vatandaşı olduğu ile ilgili bilgi verilmesi gerekmektedir. Azerbaycan’da doğan herkes doğum yoluyla Azerbaycan vatandaşlığı elde etmiş kabul edilmektedir. Kişinin elde ettiği Azerbaycan vatandaşı statüsü ancak kendi rızası ile vatandaşlıktan ayrılırsa değişmektedir.

Kan Yoluyla Azerbaycan Vatandaşlığı

Ebeveynlerinden herhangi birisi Azerbaycan vatandaşı olan kişiler, Azerbaycan vatandaşlığı için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek olmaksızın Azerbaycan vatandaşı olarak kabul edilirler. Bu vatandaşlık türünde her iki ebeveynin de Azerbaycan vatandaşı olmasına gerek yoktur. Anne veya babadan herhangi biri Azerbaycan vatandaşı ise çocukları da Azerbaycan vatandaşı olur. Kan yoluyla Azerbaycan vatandaşlığı için bu şarttan başka herhangi bir şart yoktur ve dil, din, ırk fark etmeksizin geçerlidir. Doğan çocuk, annesi ya da babası Azerbaycan vatandaşı olduğu için soy bağından dolayı Azerbaycan vatandaşlığını elde etmektedir. Eğer çift vatandaşlık sahibiyse ve Azerbaycan vatandaşlığından çıkmak isterse, 18 yaşını doldurduktan sonra bir dilekçeyle başvuru yapabilir ve Azerbaycan vatandaşlığından çıkabilir.

Evlilik Yoluyla Azerbaycan Vatandaşlığı

Azerbaycan vatandaşlığını elde etmenin yollarından bir diğeri de evliliktir. Bir Azerbaycan vatandaşı ile evlilik yapan kişiler belli şartları da yerine getirdikten sonra Azerbaycan vatandaşlığı için başvuru yapabilirler ve yaptıkları bu başvuru öncelikli olarak incelenir.

Evlilik yoluyla Azerbaycan vatandaşlığı alabilecek kişiler için cinsiyet kısıtlaması getirilmiştir. Azerbaycan vatandaşı bir erkekle evlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınlar Azerbaycan vatandaşlığı alabilmektedirler. Ancak Azerbaycan vatandaşı bir kadınla evlenen Türk vatandaşı erkek, Azerbaycan vatandaşlığı alamamaktadır. Azerbaycan vatandaşı ve Türkiye vatandaşı kişiler arasında yapılan kâğıt üzerindeki evlilikler bu tip kısıtlamalara yol açmıştır. Hali hazırda kâğıt üzerinde yapılan ve yalnızca vatandaşlık gibi haklardan yararlanmayı amaçlayan evlilikler tespit edildiğinde çiftler ülkeden sınır dışı edilmekte ve haklarında cezai takibat başlatılmaktadır.

Evlatlık Yoluyla Azerbaycan Vatandaşlığı

Henüz 17 yaşından küçük ve reşit olmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocuklar, Azerbaycan vatandaşı çiftler tarafından evlat edinilirse, evlatlık alınma ile ilgili yasal süreç tamamen sona erdiğinde Azerbaycan vatandaşlığını kazanırlar. Birçok ülkenin uygulamadığı bu vatandaşlık kazanma yöntemi Azerbaycan’da uygulanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus evlatlık olarak Azerbaycan vatandaşı aile tarafından alınacak kişinin 17 yaşından küçük ve reşit olmamış olması gerekliliğidir.

Kültürel ve Sanatsal Başarılar Yoluyla Azerbaycan Vatandaşlığı

Azerbaycan vatandaşlığı için başvuru yapmak isteyenlerin değerlendirebileceği yollardan bir tanesi de kültür, sanat, spor, bilim vb. alanlarda isim yapmış ve başarılara imza atmış bir kişi olarak başvuru yapmaktır. Özellikle uluslararası tanınırlığa sahip kişiler ve Azerbaycan için tanıtım yapabilecek potansiyelde olan kişiler kolaylıkla Azerbaycan vatandaşlığı alabilmektedir. Herhangi bir alanda bir keşifte bulunmak ya da icat yapmak veya yukarıda bahsedilen alanlarda uluslararası bir ödül sahibi olmak bu alanda Azerbaycan vatandaşlığı başvurusu için kişilerin işini kolaylaştıran uygulamalardan sayılmaktadır.

İkamet Yoluyla Azerbaycan Vatandaşlığı

Azerbaycan vatandaşlığı için pek çok alternatif bulunmaktadır. Bu alternatiflerden herhangi birini seçerek vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz ancak önemli olan sizin kişisel durumunuza uyan kategoride başvuru yapmanızdır. Örneğin uzun süreden beri Azerbaycan’da ikamet eden kişiler bu kategoride Azerbaycan vatandaşlığı başvurusunda bulunabilirler. Azerbaycan’da uzun süreli olarak eğitim görmüş ya da çalışmış kişiler ikamet yoluyla Azerbaycan vatandaşlığı sahibi olabilirler. Bu başvuru için aranan en önemli özellik Azerbaycan’da çalışabilir olmanız, maddi olarak kendinize ve ailenize bakabilir durumda olmanızdır. Aksi takdirde düzenli bir geliriniz yoksa geçiminizi sağlayamayacağınızdan ve Azerbaycan ekonomisine herhangi bir katkıda bulunamayacağınızdan başvurunuz reddedilecektir. Bu anlamda geçerli bir mesleği olan kişiler bu kategoride başvuru yaparken bir adım önce olacaktır.

Yetkili Makam Kararı Yoluyla Azerbaycan Vatandaşlığı

Bazı kişilerin özel durumları nedeniyle yetkili makamlar tarafından Azerbaycan vatandaşlığına alınması öngörülmüş olabilir. Azerbaycan vatandaşlığı onaylanmış kişiler kısa bir süre içinde vatandaşlık alabilmektedirler. Bu kategoride başvuru yapanların takip etmeleri gereken prosedür öncelikle bulundukları şehrin emniyet müdürlüğüne ve daha sonra İçişleri Bakanlığı’na gitmeleri ve buradaki başvuru işlemlerini tamamlamalarıdır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra kişi öncelikle Azerbaycan oturum izni sahibi olmaktadır. Oturum izni ile Azerbaycan’da 2 yıl boyunca kesintisiz ikamet ettikten sonra vatandaşlık süreci tamamlanmış ve Azerbaycan vatandaşlığını almaya hak kazanmış olmaktadırlar.

Evlilik Dışı Doğumlarda Azerbaycan Vatandaşlığı

Evlilik bağı içinde dünyaya gelmemiş olan çocuklar için Azerbaycan kanunlarında bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Doğan çocuğun annesi Azerbaycan vatandaşı ise, çocuk da herhangi bir işlem ya da başvuru gerekmeden Azerbaycan vatandaşı sayılmaktadır. Eğer doğan çocuğun babası Azerbaycan vatandaşı, annesi ise herhangi başka bir ülkenin vatandaşı ise ve aralarında evlilik bağı bulunmuyorsa bu durumda çocuk otomatik olarak Azerbaycan vatandaşı sayılmamaktadır. Bunun için evlilik dışında doğmuş olan çocuğun Azerbaycan vatandaşı baba tarafından yasal olarak tanınması ve soy bağının mahkeme yoluyla kurulmuş olması gerekmektedir.

Azerbaycan Vatandaşlığı Başvurusu İçin Dil Zorunluluğu Var mı?

Azerbaycan vatandaşlığı için herhangi bir kategoride başvuruda bulunmak isteyen kişiler, Azerbaycan dili ile ilgili yeterliliklerini kanıtlamak zorundadır. Öncelikle başvuru işlemlerinizi başlatmalı ve ilk aşamada başvurunuzun kabul edilmesini beklemelisiniz. Başvurunuz ilk aşamada kabul edildiğinde sonraki aşamada dil yeterliliklerinizi kanıtlamanız gerekecektir. Burada Azerice bildiğinize dair sizden istenen belgeleri teslim etmeli ve komisyon tarafından yapılacak mülakatta Azerice konuşma ve anlama becerilerinizin yeterli olduğunu ispatlamalısınız.

Azerbaycan Vatandaşlığı Başvurusu Nereye Yapılmalıdır?

Azerbaycan vatandaşlığı başvurularıyla ilgili bilgi vermek ve başvuru kabul etmekte yetkili kurum Azerbaycan Konsolosluklarıdır. Burada yapacağınız başvurulardan sonra durumunuza bağlı olarak İçişleri Bakanlığı ve emniyet müdürlüklerinde gerçekleştirmeniz gereken işlemler söz konusu olabilir. Azerbaycan vatandaşlığı için her aşamadan Azerbaycan Konsolosluklarından bilgi alabilir ve yönlendirme isteyebilirsiniz.

Kimler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruda bulunamaz?

Vatandaşlık başvurusunda bulunmadan önce, ilk olarak başvuracağınız kategoriye göre taşımanız gereken özelliklere sahip olmanız ve başvuru için gerekli diğer şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Daha sonra ise genel olarak vatandaşlığa alınmak için uygun olmanız beklenmektedir. Örneğin sicil kaydınızın temiz olmaması vatandaşlığa alınmanızda engel teşkil edebilir. Geçmişte hüküm giymiş kişiler Azerbaycan için zararlı ve ülkenin geleceğine olumsuz etki eden kişiler olarak görüldükleri için vatanda olarak kabul edilmezler. Başvurduğunuz kategoriye ait şartlardan herhangi birini karşılamayan kişiler Azerbaycan vatandaşlığı için başvuruda bulunamazlar.

Azerbaycan vatandaşlığı için başvuru yapabilmeniz için aşağıdaki belgeleri tamamlamanız, şartları sağlamanız ve başvurunuzu ondan sonra yapmanız gerekmektedir. Başvuracağınız kategoriye göre daha fazla belge temin etmeniz gerekebilir.

 • Azerbaycan Vatandaşlık Başvuru formu
 • Doğum belgesi ve TC Kimlik belgesi / Nüfus Cüzdanı
 • Nüfus kayıt belgesi
 • 2 adet fotoğraf
 • Azerbaycan oturum izni belgesi
 • İkamet bilgileri ve ikametgah
 • Başvuru için ödenmesi gereken vergi ücretleri ödeme belgeleri
 • Maddi varlıklara ait belgeler
 • Evliler için uluslararası evlilik cüzdanı
 • Başvuranın geçimini sağlayacak kadar parası olması
 • Azerice iletişim becerileri
 • En az iki yıldır Azerbaycan’da ikamet ediyor olmak (bazı kategorilerde)

Azerbaycan vatandaşlığı başvurunuzu evlilik yoluyla yapacaksanız başvuru süreciniz daha kolay tamamlanacaktır. Genellikle Azerbaycan vatandaşlığı başvuruları bu yolla gerçekleştirilmektedir. Ancak evlilik yoluyla Azerbaycan vatandaşlığı başvurusunda yukarıda belirttiğimiz kısıtlamalar unutulmamalıdır. Azerbaycan’da bir yatırım yaparak oturum izni aldıysanız ve bu sürecin sonunda vatandaşlık başvurusunda bulunacaksanız, gerçekleştirdiğiniz yatırımlar göz önünde bulundurularak süreciniz kolaylaştırılacaktır. 

 

 

 

daha fazla göster

Yükleniyor...
Telefon