Vatandaşlık

Afganistan'da yaşayan yabancı uyruklu göçmenlerin Afganistan vatandaşlığına geçişlerini düzenleyen birden fazla yasa bulunmaktadır. Afganistan’ya geliş nedeni, oturma süresi veya oturma izni statüsü gibi kıstaslar, bir yabancının Afganistan vatandaşlığına geçişinde hangi yasadan yararlanabileceğinin belirlenmesi bakımından önemlidir.

Afganistan vatandaşlığına geçme, her şeyden önce her ülke vatandaşının kendi özgür iradesi ile karar vermesi gereken bir konudur. Afganistan vatandaşlığına geçilmesi halinde Afganistan’da seçme seçilme hakkından, Afganistan vatandaşlarına tanınan her türlü imtiyaz ve memur olma gibi ayrıcalıkların elde edilmesine giden bir dizi yolların açılımı sağlanmaktadır.

Uzun bir süredir kendi ana vatanı kabul ettiği toprakların sınırları içerisinde yaşayan, her türlü yaşamsal haklarını yaşadığı devletlerin kanunlarına göre belirleyen ve bu sınırlar içerisinde yaşama tutunan her bireyin kendi tercih ettiği veya sonradan farklı yollarla yaşamaya başladığı devlet sınırları içerisinde yaşama hakkı araması kanunlarla sabitlenmiştir. Afganistan vatandaşlığına geçmek için gereken hakların aranmasında ortak paydaların bulunması önemlidir.

Farklı amaçlarla Afganistan vatandaşlığına geçme yolları bulunanların ise kanunlarla belirtilen haklarını araması sonucu Afganistan vatandaşlığına geçmeleri için vatandaşlık haklarının bilinerek önemli unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulur. Afganistan’da belli süre yaşamış ve belli yaşam standartları oluşturulmuş bireyler için sağlanan Afganistan vatandaşlığı almak için gereken koşulların yerine getirilmesi ve bu koşulların tamamlanması Afganistan vatandaşlığının kazanılması için bu açıdan çok önem teşkil etmektedir.

vatandaşlık hizmeti vermemekteyiz

Yükleniyor...